BIT ALV
28 november 2017, 16:00 - 18:00 uur

Agenda BIT algemene ledenvergadering


Datum : dinsdag 28 november 2017

Tijd : 16.00 – 18.00 uur

Locatie: Shared Facility Centre, High Tech Systems Park


16.00 uur Ontvangst

16.15 uur Opening en welkom

  • Vaststellen verslag ALV 23 mei 2017 ->  [HIER] te downloaden
  • Huishoudelijk gedeelte / Mededelingen
  • Terugblik 2017 / Vooruitblik 2018
  • Vaststellen begroting BIT 2018
  • Rondvraag


16.45 uur Presentatie Gebouw N door dhr. Vincent ten Thij

17.30 uur Informele gedeelte onder het genot van een hapje en een drankje

Sponsoren