BIT Algemene Ledenvergadering
18 juni 2019, 16:00 - 18:00 uur

BIT Algemene Leden Vergadering

Op: dinsdag 18 juni 2019

Van: 16:00 - 18:00

Waar:  GEBOUW N – Innovatieve Toplocatie in  Twente  Haaksbergerstraat 67  7554 PA Hengelo (OV)

Tijdens de ALV wordt u bijgepraat over lopende BIT zaken, maakt u nader kennis met het ontvangende bedrijf en is er volop gelegenheid tot netwerken. 

Programma:

16.00 uur Ontvangst

16:15 uur Opening en welkom

 • Vaststellen verslag ALV 27 november 2018
 • Stand van zaken diverse projecten:
  • Mobiliteit
  • Energie
  • Overig
 • Vaststellen financiën BIT 2019
 • Presentatie BIT ledenpas
 • Rondvraag

17:00 uur Presentatie Han Wiendels – directeur HMO -  Lezing/uiteenzetting over HMO in het algemeen en gebouw N in het bijzonder

17.30 uur Informeel gedeelte onder het genot van een hapje en een drankje

Sponsoren