Regiobijeenkomst: vrachtwagen parkeren en duurzame brandstoffen
19 maart 2019, 12:00 - 18:00 uur

Vrachtwagen parkeren en schone, duurzame brandstoffen zijn belangrijke thema’s binnen de logistiek. Hoe gaan we daarmee om? Wat is slim? Wat is duurzaam? Hoe maken we beslissingen die positief uitwerken in de toekomst? Graag nodigen wij u uit voor een regiobijeenkomst op dinsdag 19 maart in Enschede. Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag de aanpak voor vrachtwagen parkeren in Overijssel en het landelijk traject ‘Clean Energy Hubs’ voor de transitie naar duurzame brandstoffen voor goederentransport op de corridors schetsen. Ook gaan wij graag met u in gesprek over deze onderwerpen. 

 Onderzoek vrachtauto parkeren in Overijssel
Momenteel voert de provincie Overijssel samen met haar stakeholders een onderzoek uit naar het vrachtauto parkeren in Overijssel. Het onderzoek zal inzicht geven in de aard en omvang van de parkeerproblematiek van vrachtauto’s en de te verwachten ontwikkelingen en mogelijke oplossingsrichtingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV en zal de provinciale visie op vrachtauto parkeren in Overijsel faciliteren.

Tijdens dit eerste gedeelte van de middag zullen wij stakeholders (overheden/ wegbeheerders, vervoerders, verladers, handhavers e.d.) de gelegenheid geven om te vertellen wat er speelt omtrent vrachtwagen parkeren. Hierna zal de provincie reageren op de eerst beschikbare informatie en verdere input leveren. Daarbij zullen wij vooral met u het gesprek aangaan. 

Clean Energy Hubs: duurzame brandstoffen voor goederentransport
Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst informeren wij u graag over duurzame brandstoffen voor transport, zoals Liquid Natural Gas (LNG), elektrisch transport, waterstof en biobrandstoffen. Ook de aanpak van het Rijk en provincies onder de noemer Clean Energy Hubs voor de inzet van duurzame brandstoffen in het transport zal voor u worden geschetst. Hiervoor is op nationaal niveau een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, waar Rijk en provincies  gezamenlijk aan gaan werken. 

Hierna gaan wij graag met u in gesprek over deze ontwikkelingen, de praktijkervaringen en ondersteuningsmogelijkheden. Wij hopen er op deze manier aan bij te dragen dat u een bewustere keuze kunt maken welke nieuwe technologie u kunt toepassen voor transport binnen uw bedrijf. Daarnaast hopen wij ook overheden te informeren over ontwikkelingen en beleid ten aanzien van brandstoffen voor de toekomst en binnenstedelijke distributie.

Aanmelden

Bent u erbij? Meld u zich dan aan voor de regiobijeenkomst op 19 maart in Enschede. Hiervoor stuurt u een mail naar Femke Smit waarin u aangeeft op welke datum u aanwezig bent. Tevens kunt u aangeven of u er de gehele bijeenkomst bij bent of dat u één van de themasessies bijwoont. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de exacte invulling van het programma.

Programma

12.00 – 12.30 uur  Inloop met lunch en ontvangst 

12.30 – 14.30 uur  Themasessie 1: Vrachtwagen parkeren

14.30 – 15.00 uur  Pauze

15.00 – 17.00 uur  Themasessie 2: Clean Energy Hubs

17.00 – 18.00 uur  Afsluiting en netwerkborrel


Sponsoren