Home / Leden / Overzicht / QRM

QRM

Algemeen

QRM, dé EVC aanbieder van Nederland, biedt mensen de mogelijkheid om hun verworven competenties te herkennen en te laten erkennen. QRM biedt verschillende mogelijkheden om op korte termijn inzicht te krijgen in uw verworven competenties.

Voor bedrijven biedt QRM de tool om actief te sturen op de (gewenste) competenties van medewerkers. Daarbij zijn de (toekomstige) functie-eisen leidend.

QRM zorgt voor erkenning van verworven competenties. Dat doen we al meer dan 20 jaar.

Werkgever

Uw bedrijf groeit. Daarmee stijgt ook uw behoefte aan de ontwikkeling van uw medewerkers. Voor de beheersbaarheid van de groei van uw bedrijf kunt u een beroep doen op QRM. QRM is de partij voor de (flexibele) vastleggingen en meting van de gewenste competenties van uw medewerkers. Een passend Persoonlijk Ontwikkel Plan vloeit daar logisch uit voort. Dit kan met ons Strategisch CompetentieProfiel (SCP).

Natuurlijk biedt QRM de u mogelijkheid om exact in kaart brengen wat de competenties van uw werknemers zijn. Handig om te weten waar u voor staat, maar ook zinvol wanneer u medewerkers door wilt laten groeien binnen de organisatie. Binnen het POP kunt u bovendien de verworven competenties van uw medewerkers laten erkennen, met een passend diploma als uitkomst. Handig als uw ISO-systeem daar om vraagt.

Strategisch CompetentieProfiel (SCP)

SCP maakt uw organisatie klaar voor de volgende groeifase.

QRM maakt per functie een maatwerk SCP. Het SCP is het toekomstgericht profiel dat de basis vormt voor de ontwikkeling van uw personeel zodat u ook over 2-3 jaar de concurrentie aan kan.

Het SCP biedt u een instrument waarmee u grip heeft op de beheerste loonontwikkeling binnen uw bedrijf.

Wat is ons doel voor uws bedrijf

Waar draagt SCP en EVC toe bij?

 • SCP geeft richting aan uw organisatie
 • SCP draagt bij aan een gezond personeelsbeheer en een beheerste
  loonontwikkeling.
 • Creëren van een heldere ontwikkelingsrichting voor uw medewerkers.
 • Personeelsplanning was nog nooit zo inzichtelijk.
 • Voldoen aan uw, zelf opgelegde, ISO kwaliteitseisen.
 • Gemotiveerde werknemers door expliciete waardering van hun competenties (EVC).
 • Effectiever functioneren van uw organisatie; SCP als hulpmiddel voor uw
  management.
 • Forse besparing op uw opleidingskosten door ultra korte opleidingen voor
  een vakdiploma.
 • Er is voor vele branches nog subsidie mogelijk, ook draagt de overheid
  bij (belastingdienst.nl).
 • Maak ambassadeurs van uw wijkende werknemers ten tijde van reorganisatie.

Investeer strategisch in het waarderen van competenties.

Bel Frank Goossens (directeur)en vraag wat QRM voor uw bedrijf kan betekenen.

Adres
Diamantstraat 3
7554 TA Hengelo
Telefoonnummer
085 489 2221