Collectieve Inkoop Energie – versterkte samenwerking met Scholt
Geplaatst op 8 maart 2018

Collectieve Inkoop Energie – versterkte samenwerking met Scholt


De werkgroep Collectieve Inkoop Energie heeft afgelopen winter de werkwijze van de collectieve inkoop energie onder de loep genomen en ze heeft besloten om op een nieuwe manier de collectieve inkoop energie te organiseren. Eén van gevolgen van deze beslissing is dat de werkgroep afscheid heeft genomen van PM Energie als adviseur.


PM Energie maakt onderdeel uit van Klapwijk Parkmanagement. Met de overgang naar een nieuw parkmanagement was het daarom logisch de collectieve energie inkoop ook in heroverweging te nemen. De werkgroep heeft gemeend op gebied van onafhankelijkheid en openheid nieuwe normen te moeten stellen, om in de toekomst volledig open en transparant te kunnen optreden.


Al sinds de oprichting van de werkgroep collectieve inkoop energie werkt de werkgroep samen met Scholt Energy Control, als adviseur en leverancier. Aangezien de werkgroep de energie rechtstreeks inkoopt op de ICE-Endex markt (termijnmarkt) en de Epex markt (dagmarkt), is zij in staat scherper in te kopen dan veel grote spelers in de markt en weet zij bovendien een stabiele prijsontwikkeling te bewerkstelligen. Scholt adviseert ten aanzien van de inkoopmomenten en verzorgt tevens de daadwerkelijke inkoop op de markten.

Scholt is volwaardig leverancier van energie in Nederland, België en Duitsland. Zij levert zowel elektriciteit als gas, voor zowel groot- als kleinverbruikers. Daarnaast levert zij oplossingen voor energiebesparing (energy-scans), solar systems (zonnepanelen), Energy Storage (opslag) en Demand Response (sturing vraag en aanbod). Daarmee is Scholt een complete partner voor de werkgroep op zowel het gebied van levering energie, als ook duurzame oplossingen voor onze toekomstige energiebehoefte. Belangrijke bedrijven op ons terrein als Thales, Norma, Agar Holding en Morssinkhof Groep delen de goede ervaringen van de werkgroep met Scholt.


Binnenkort zal Scholt alle deelnemers aan de collectieve inkoop energie bezoeken om uitleg te geven over de nieuwe werkwijze en om hun overige diensten toe te lichten. Het bestuur van BIT zal trachten de tarieven voor deelname aan de collectieve inkoop energie tijdig bekend te hebben.


Oproep: De werkgroep collectieve inkoop energie is op zoek naar nieuwe leden. Zowel grootverbruikers als kleinverbruikers zijn welkom.

Sponsoren