Bedrijfskundig probleem? Onderwijsproject UT biedt (gratis) frisse kijk!
Geplaatst op 22 september 2019

Aan de slag met uw bedrijfskundig probleem?

Voor de opleiding Industrial Engineering and Management (Technische bedrijfskunde) organiseert de Universiteit Twente een onderwijsproject. 4-6 Studenten van de pre-master Industrial Engineering and Management worden uw probleem voorgelegd. De studenten moeten op basis van literatuurstudie en het houden van interviews binnen uw bedrijf oplossingsrichtingen aangeven. De resultaten van deze opdracht worden vastgelegd in een eindrapport.


Welke onderwerpen komen in aanmerking?

De onderwerpen moeten een relatie hebben met het primaire (productie)proces en bedrijfskundige aspecten. Hieronder zij wat voorbeelden opgenomen van opdrachtomschrijvingen van voorgaande jaren.

 • Hoe kunnen de principes van zelfsturende teams toegepast worden in de projectuitvoering?
 • Hoe kunnen beschadigingen aan producten tijdens het interne primaire productieproces voorkomen worden?
 • Hoe kan de capaciteit van de productielijn verhoogd worden van X stuks naar Y stuks per jaar?
 • Wat zijn de oorzaken die ten grondslag liggen aan een kwaliteitsprobleem van product X en hoe kan dit in samenspraak met betrokkenen opgelost worden?
 • Hoe kunnen de goederenstromen van X en Y, die gelijktijdig gemonteerd moeten worden beter op elkaar afgestemd worden?
 • Hoe kan de registratie van uren en materiaalverbruik geoptimaliseerd worden, zodat managementinformatie uitgebreider, accurater en efficiënter verkregen wordt?
 • Zou de programmeerfunctie, die nu nog verdeeld is over meerdere personen, gecentraliseerd moeten worden? Zo ja, waarom en hoe. Zo nee, waarom niet?
 • Welke KPI's (Key Performance Indicators) zijn nodig om productieprocessen te sturen en te beheersen, en hoe zijn deze toe te passen?
 • Hoe ziet het optimale ontwerp van het magazijn/expeditie eruit?
 • Hoe kan de betrouwbaarheid van productie forecasts worden verbeterd?
 • Hoe kunnen de verschillende goederenstromen van inzameling, bezorging, en interne bevoorrading tussen de verschillende vestigingen geoptimaliseerd worden?


Wat wordt er van u gevraagd?

 1. Een gesprek van ca. 1 uur om een probleem te bepalen waar de studenten aan gaan werken (in oktober2019);
 2. Een interview van ca. 1 uur medio november 2019;
 3. Een of meerdere interviews met medewerkers van uw bedrijf rond weken begin december 2019,
 4. Een presentatie van ca. 1 uur bij uw bedrijf waarin de resultaten van de opdracht door de studenten worden toegelicht (eind januari 2020).


Waarom meedoen?

Wellicht is het goed om te vertellen wat het u niet oplevert: namelijk een kant en klare oplossing voor het geformuleerde probleem. De studenten zijn nog geen expert. Wel krijgt u een frisse kijk op het door u geschetste probleem, waardoor er wellicht andere visies ontstaan op het aanpakken ervan. 

Wilt u meer weten of participeren in dit onderwijsproject dan kunt u contact opnemen met Ir. Tim Jongman (tel: 06 38 76 91 49, e-mail: t.jongman@novelt.com) of Ir. Egbert van Hattem (tel: 0639 10 81 17, e-mail: e.vanhattem@novelt.com). 

Sponsoren