Stand van zaken aanleg Boekelose Brug
Geplaatst op 25 oktober 2017

Dura Vermeer staat aan de vooravond van de afsluiting van de Boekelosebrug. De werkzaamheden voor de sloop van de huidige en de aanleg van de nieuwe brug worden vanaf 30 oktober uitgevoerd en duren naar verwachting meer dan een jaar. Eerst wordt de brug verwijderd, dan wordt de oeverconstructie vervangen. Daarna kan de aannemer de nieuwe brug ‘invaren’ en afbouwen. Onderdelen worden op de kant in elkaar gezet en de brug wordt op een ponton naar zijn plaats gevaren. Uiteraard wordt het gebied om de brug heen ook netjes ingericht en afgewerkt. Eind 2018 zullen de werkzaamheden afgerond zijn.


Contactinformatie:


Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Dura Vermeer via telefoonnummer 06 – 535 99 132 of stuur een email naar boekelosebrug@duravermeer.nl.

Ook kunt u op dinsdag van 10:00 – 12:00 of donderdag 14:00 – 16:00 uur binnenlopen bij het projectbureau (PIP) aan de Oude Boekeloseweg 31. U kunt ook een afspraak maken buiten het spreekuur voor het bespreken van specifieke vragen en/of klachten via voorgenoemd telefoonnummer of mailadres. Meer informatie over het project Vervangen Boekelosebrug en realisatie Laan Hart van Zuid (zuidzijde) vindt u op www.facebook.com/VervangenBoekelosebrug en op de website van de gemeente Hengelo.


De informatie op deze website is door Dura Vermeer verstrekt, i.o.m. de gemeente Hengelo.

Sponsoren