Groot onderhoud sluizen Twentekanaal - Nieuwe Boekelosebrug
Geplaatst op 27 januari 2017

Groot onderhoud sluizen Twentekanaal – nieuwe Boekelosebrug

Als gevolg van allerlei oorzaken is het groot onderhoud aan de sluizen verschoven van november 2017 naar het voorjaar van 2018. Tegelijkertijd wordt er dan gewerkt aan de nieuwe Boekelosebrug. De oude brug is vanaf dat moment niet meer in werking. Vrachtverkeer kan dan alleen nog naar het centrum van Hengelo via de Oelerbrug en de Haaksbergerstraat. Maar … één standaard binnenvaartschip kan zo’n 1500 ton vervoeren. Dit staat gelijk aan 50 vrachtwagens. Wanneer binnenschepen niet kunnen varen, betekent dat een forse toename van verkeer over de weg. Deze zullen lang niet allemaal naar het centrum van Hengelo willen, maar dat de verkeersdruk op de Haaksbergerstraat / Oelerbrug gaat toenemen, is duidelijk.

In een poging de hinder tot een minimum te beperken is BIT bij voortduring in gesprek met de gemeente en RWS. Wij houden u op de hoogte !

Sponsoren