KVO - Veiligheid
Geplaatst op 27 februari 2017

KVO – Veiligheid


Sinds 1 januari heeft Twentekanaal weer een eigen wijkagent: Willeke ten Bloemendal. De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is daarmee weer op volle sterkte.
Binnenkort komt de werkgroep bijeen om samen met de parkmanager diverse veiligheidszaken bespreken, zoals de politie incident cijfers, het onveiligheidsgevoel, de meldingsbereidheid bij incidenten. Nemen deze toe of af? Moeten er nieuwe of aanvullende veiligheidsacties komen? Ook is het de bedoeling een aantal locaties op het terrein te bezoeken. In een later stadium komen de AED’s (defribilator) aan bod en komt de brandweer met tips voor de brandveiligheid. Tevens is de brandweer van plan dit jaar oefeningen te houden.

Sponsoren