Nieuwe energiecentrale Warmtenet officieel geopend
Geplaatst op 9 juni 2019

De nieuwe energiecentrale, DEC Noord aan de Laan Hart van Zuid is officieel geopend. Sinds vorige maand levert DEC de restwarmte aan het ROC van Twente, Techniekhuis en ruim 250 woningen (Laan Hart van Zuid en Brouwerijterrein). De ambitie is om op termijn 5.000 woningen en 500.000 m² aan bedrijven en instellingen te voorzien van duurzame industriële restwarmte.

DEC Noord is voorzien van de nieuwste en duurzaamste technologieën. In de centrale wordt de restwarmte, die van Twence en Nouryon afkomstig is, opgewaardeerd tot een temperatuur die hoog genoeg is om huizen te verwarmen (70 graden).

De realisatie en ingebruikname van DEC Noord is het sluitstuk van de aanleg van het transportnet van het warmtenet, ook wel ruggengraat of backbone genoemd.

Het HTSP park (voormalige Thales-terrein) is al in 2017 aangesloten op deze ruggengraat. Daartoe werden hoofdleidingen onder het Twentekanaal doorgetrokken bij de Boekeloseweg. Vandaar vertakt de 'backbone' zich via de Laan Hart van Zuid richting ROC van Twente en via de Weth. Kampstraat naar Veldwijk.  

Sponsoren