Onderhoudwerkzaamheden A35 tussen Almelo-Zuid en Hengelo-Zuid
Geplaatst op 20 februari 2019

De A35 is gedurende drie weekenden tussen Almelo-Zuid en Hengelo-Zuid in de rijrichting van Enschede afgesloten. Deze drie weekendafsluitingen zijn gepland tussen 8 en 26 maart. Rijkswaterstaat voert dan onderhoudswerkzaamheden uit aan deze weg. Deze afsluitingen hebben groot effect hebben op de bereikbaarheid van de regio.

De bereikbaarheid van uw bedrijf / organisatie staat gedurende drie weekendafsluitingen mogelijk onder druk. Uw bezoekers, klanten, medewerkers en/of leveranciers zullen er wellicht langer over doen om bij u te komen. Ervaring leert dat als weggebruikers dit van tevoren weten en er rekening mee (kunnen) houden, de hinder zo beperkt mogelijk blijft. Aangezien deze weekendafsluitingen grote impact op de bereikbaarheid van regio Twente hebben, wil RWS u vroegtijdig informeren.

 In de bijgaande factsheet vindt u nadere informatie over de werkzaamheden en de afsluitingen. Een kaartje met de (omleidings)routes is apart beschikbaar, zodat u deze ‘los’ kunt gebruiken. 

 Voor meer informatie over deze en andere onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat Oost-Nederland kunt u de website raadplegen (www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl).  In de periode eind maart – eind mei 2019 volgen opnieuw weekend-, week- en nachtafsluitingen van de A35 in verband met groot onderhoud.

RWS doet er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Mocht u aanvullende informatie willen of vragen hebben, kunt u een mail sturen naar marloes.borgman@rws.nl.

Sponsoren