Terugblik ALV 18 mei
Geplaatst op 25 mei 2021

Terugblik Algemene Ledenvergadering van 18 mei

Op 18 mei vond de tweede digitale ALV van BIT plaats. Alhoewel het jammer was dat de BIT-leden elkaar niet fysiek konden ontmoeten, was het bestuur blij dat de ALV digitaal plaats kon vinden.

Filmpjes van nieuwe leden

Sinds de najaarsvergadering heeft het BIT de volgende bedrijven als lid mogen verwelkomen:

 • Topaas Metaal
 • Technisch Buro Hemmes
 • Huikeshoven
 • Dekens Schilderwerken
 • Catering Service Twente
 • Auto Garage Hengelo
 • Scooter Service Hengelo
 • Het Vertrouwensportaal

Catering Service Hengelo, Auto Garage Hengelo en Scooter Service Hengelo hebben zich door middel van een filmpje aan de leden voorgesteld.

Update parkmanagement
Parkmanager Gerdi de Vries heeft, ook door middel van een filmpje, een update van het parkmanagement op het Twentekanaal. Belangrijke resultaten van de afgelopen periode zijn:

Vernieuwing bewegwijzering
Inmiddels zijn al vele bewegwijzeringsportalen op het Twentekanaal vernieuwd. De oude ‘geelblauwe portaalborden’ waren niet meer van deze tijd, daarnaast werden deze borden niet onderhouden en bijgehouden. Tijd dus voor vernieuwing van de borden. Vanuit BIT wordt lokaal zakendoen gestimuleerd en daarom is ook voor de vernieuwing van de borden met een lokale partij samenwerkt, in dit geval Letterlicht Nederland. Letterlicht Nederland is gevestigd aan de Granaatstraat en tevens BIT-lid. Samen met Letterlicht is BIT tot een nieuwe frisse uitstraling van de borden gekomen, waarop BIT-leden een naamsvermelding kunnen krijgen. Vorige week heeft wethouder Gerrits samen met voorzitter Sietske Smit deze borden onthuld.

Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen
Bedrijvenpark Twentekanaal behoudt het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit werd eind maart duidelijk tijdens de (online) audit door certificeringsinstantie KIWA. Het nieuwe certificaat is de komende drie jaar geldig.

Het Keurmerk heeft zich bewezen als een effectief instrument om samen te werken aan de veiligheid van het bedrijvenpark en daarom wilde het Bedrijvenpark Twentekanaal graag het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen “Continue Samenwerken” behouden.

Vertegenwoordigers van de gemeente Hengelo, politie Oost-Nederland, brandweer Twente, ondernemersvereniging BIT en ondernemers hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de veiligheid op bedrijvenpark Twentekanaal. Hierbij kunt u denken aan het verbeteren van de brandveiligheid, collectieve beveiliging, onderhoud en verlichting, maar ook aan het structureel bespreken van de incidentencijfers met politie en brandweer.

Veel verzekeraars geven ondernemers op KVO gecertificeerde bedrijventerreinen korting op de verzekeringspremie. Tip is dan ook om dit nieuwe certificaat te delen met uw eigen verzekeraar.

Werkgroep duurzaamheid
Vanuit enthousiasme van een aantal ondernemers op het bedrijvenpark Twentekanaal is een werkgroep duurzaamheid ontstaan. Inmiddels zijn er vanuit deze werkgroep vier subwerkgroepen ontstaan. Deze groepen richten zich op de volgende thema’s:

 1. Realiseren zonnepanelen op bedrijfsdaken en grootschalige opwek
 2. Realiseren wandelpad i.c.m. biodiversiteit
 3. Deelmobiliteit en laadinfrastructuur
 4. Circulaire economie

De komende tijd worden de BIT leden verder geïnformeerd over bovenstaande thema’s. Daarnaast riep Gerdi ondernemers op om zich te melden als zij willen meedenken.

PM Energie
BIT heeft zich recent aangesloten bij een energie-inkoopcollectief van tientallen Overijsselse ondernemersverenigingen. Hierdoor kunnen leden besparen op hun energiekosten en zo hun contributie (grotendeels) terugverdienen. Geert Douw heeft namens PM Energie hun dienstverlening toegelicht.

Het BIT bestuur verwacht door de samenwerking met PM Energie meer bedrijven te kunnen helpen met het terugverdienen van hun contributie. Wilt u weten wat u kunt besparen? Laat dan een vrijblijvende besparingsberekening uitvoeren.

Financiën
Uiteraard zijn ook de financiën van de vereniging aan bod gekomen. Penningmeester Renate Theijert heeft de jaarcijfers gepresenteerd. De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd. De aanwezige leden hebben het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.

Sponsoren