Uitstel BIT ALV mei 2020
Geplaatst op 18 mei 2020

Door de huidige overheidsmaatregelen, in verband met de Corona problematiek,  is het helaas niet mogelijk de ALV van mei 2020 te organiseren. Omdat tijdens deze ALV de goedkeuring gevraagd wordt voor de financiële jaarstukken, levert dat een probleem op. Conform de wet en statuten moet de jaarrekening van een vereniging binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar goedgekeurd zijn door de ALV.

Het is vanzelfsprekend dat het bestuur conform de wet en statuten wil handelen. In deze uitzonderlijke situatie lukt dat niet zo goed. Het bestuur wil daarom de ALV op een ander moment laten plaatsvinden, maar om dat te kunnen doen is instemming nodig van de leden van BIT.

Eind deze week sturen wij alle leden van BIT een  mail met nadere informatie over de uitstel ALV van mei 2020. Mocht u niet akkoord zijn met het voorstel om de ALV te verschuiven, kunt dat laten weten door midden van een reply op deze mail. 

Sponsoren