Veilig werken op bedrijvenpark Twentekanaal waarborg je met een RI&E
Geplaatst op 2 januari 2019

Als ondernemer moet u in Nederland aan veel verplichtingen voldoen. Een van die verplichtingen is het maken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). U kunt dit beschouwen als een moetje dat even afgewerkt moet worden, maar u kunt de RI&E ook aangrijpen als kans om het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie te vergroten. Weet u hoe u de RI&E checklist concreet vertaalt naar een veilig werken-houding bij iedereen binnen uw organisatie? Wij geven u een aantal tips.

Tip 1: betrek de medewerkers

De echte deskundigen op het gebied van veiligheid zijn de mensen die dagelijks te maken hebben met de gevaren op de werkvloer. Waar een adviseur slechts een momentopname meet, weten werknemers precies hoe processen verlopen in de dagelijkse praktijk en bij wisselende omstandigheden. Een kantoormedewerker een andere visie op potentiële risico’s dan een magazijnmedewerker, en beiden moeten veilig kunnen werken.

Een overzichtelijke manier om medewerkers input te laten leveren, is door te werken met de Knelpunten Inventarisatie Methodiek (KIM). Dit is een checklist welke door iedere medewerker ingevuld kan worden. Hier kunt u een gratis template downloaden.

Tip 2: veilig werken doe je samen

De preventiemedewerker en het management zijn verantwoordelijk voor de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten, is het echter van belang dat de RI&E en het plan van aanpak in de gehele organisatie leeft. Neem klachten en opmerkingen van personeel over veiligheid niet alleen serieus, maar doe er ook iets mee. En vergeet niet om dit ook terug te communiceren, bijvoorbeeld in een medewerkeroverleg of toolbox meeting.

Tip 3: geef het goede voorbeeld

Een manager die zonder de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) even de werkplaats op loopt, geeft een verkeerd signaal af. Laat zien dat regels voor iedereen gelden, van productiemedewerkers tot de directie. Zijn werknemers verplicht om een helm en veiligheids-schoenen te dragen in de productie? Dan geldt dat ook voor kantoorpersoneel dat even iets moet vragen in de fabriek. Leidt de directeur bezoekers rond? Dan draagt iedereen de voorgeschreven PBM’s! Goed voorbeeld doet volgen en zorgt ervoor dat veiligheid vanzelfsprekend is in uw organisatie.  

Tip 4: communiceer

Breng veiligheid voortdurend onder de aandacht. Laat medewerkers weten wat er gebeurt met de risico’s die uit de RI&E naar voren zijn gekomen. Via mail, nieuwsbrief, personeelsblad, overleggen, checklists, functioneringsgesprek, posters, etc. Haak hierbij in op de actualiteit, zoals nieuwe wetgeving of een recent (bijna) ongeval. Concrete voorbeelden blijven het beste hangen. Zijn er nog vragen? Wijs mensen dan de weg naar een RI&E, preventiemedewerker of andere informatiebron.

Tip 5: onderzoek wat er vanuit de werkgroep KVO is geregeld

Het doel van Parkmanagement Twentekanaal is om, met een gezamenlijke inzet, de kwaliteit van het bedrijvenpark te verbeteren en te borgen zodat een duurzame, representatieve en veilige werkomgeving ontstaat waarin het aanwezige vastgoed haar waarde behoudt en er een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat. Een onderdeel daarvan is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Een van de eisen van dit keurmerk is een plan van aanpak voor het complete bedrijvenpark. Zo kunt u niet alleen naar uw eigen bedrijfsrisico’s kijken, maar ook naar die van uw directe buren en het bedrijvenpark als geheel. Een autoshowroom heeft met andere risico’s te maken dan een bedrijf waar met chemische stoffen wordt gewerkt. Maar als er bij uw buren iets mis gaat, is het handig om te weten wat voor invloed dat op uw bedrijf heeft. Meer weten? Neem contact op met de werkgroep KVO.

Tip 6: benader een expert

U hoeft geen expert in te huren om de RI&E op te stellen, dit mag u als ondernemer zelf doen. Bedrijven met meer dan 25 werknemers, zijn verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Hij of zij kan met behulp van online tools de RI&E opstellen. Bij kleinere bedrijven is de directeur vak verantwoordelijk voor de RI&E.

Een nadeel van de verschillende online tools is echter dat ze niet zijn toegespitst op uw bedrijf. En “risico” is een lastig begrip. Als u een arbodeskundige of veiligheidskundige inschakelt om uw RI&E op te stellen en/of te toetsen, krijg u heel concreet inzicht in de risico’s binnen uw organisatie. De expert helpt u vervolgens om concrete te stappen te nemen om de veiligheid in en om uw bedrijf te vergroten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een RI&E? Neem contact op met Michel Jaarsma, lid van de KVO Werkgroep en werkzaam als accountmanager en veiligheidskundige bij het Instituut voor Veiligheid en Milieu (IVM). 

Contactgegevens Instituut voor Veiligheid en Milieu:
De heer M. Jaarsma
06 – 22 79 71 27
088- 166 30 00
m.jaarsma@werkveilig.nl 
www.werkveilig.nl

Sponsoren