Sietske Smit

Sietske Smit


Sinds november 2011 ben ik voorzitter, met zeer veel plezier en zeer veel genoegen.

Toen ik voor het eerst kennis maakte met BIT, leerde ik een ondernemersclub kennen waar veel energie en ambitie van uit ging. Een vereniging van ondernemers die zich roerde en zich sterk maakte voor de belangen van haar leden. En dat is vandaag  de dag nog steeds zo.

Het bijzondere aan ons bedrijventerrein is de veelheid aan uiteenlopende vormen van bedrijvigheid. Van productiebedrijven tot zakelijke dienstverlening to high-tech tot transport en logistiek, automotive, recycling, het is er allemaal.

Een tweede kenmerk is dat het springlevend is: bestaande locaties worden opnieuw gebruikt, lege plekken worden ingevuld. Kortom, het terrein biedt ruimte om te ondernemen, nu en in de toekomst.  Daar blijven we voor gaan!

Portefeuille:

  • Externe contacten
  • Overleg overheden

Sponsoren