Home / Actueel / Bedrijvenpark Twentekanaal en gemeente Hengelo versterken samenwerking

Bedrijvenpark Twentekanaal en gemeente Hengelo versterken samenwerking richting een toekomstbestendig bedrijventerrein

Het bedrijvenpark Twentekanaal gaat stevig aan verduurzaming werken. Het bedrijvenpark, onder leiding van de “Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal” (BIT), pakt dit op met de gemeente en Transitiemakers. Samen geven zij uitvoering aan een programma met concrete projecten. Deze aanpak volgt uit het gezamenlijk opgestelde werkplan; Werken naar toekomstbestendige Energie, Natuur en Mobiliteit op bedrijventerrein Twentekanaal.

Een greep uit de onderwerpen in het werkplan

Bedrijventerrein Twentekanaal is het grootste bedrijventerrein van Hengelo en ook een van de grootste en belangrijkste in de regio. Dit bedrijventerrein, met zo’n 350 bedrijven, is niet alleen heel belangrijk voor de Hengelose economie, maar ook voor de Hengelose verduurzamingsopgave. De bedrijven zijn al hard op weg om te verduurzamen, maar lopen tegen grenzen aan, zoals de capaciteit van het elektriciteitsnet, de aanwezige kennis en de aankomende verplichtingen. Samen werken aan de verduurzaming van de Hengelose bedrijven is daarom van groot belang. Voor de gemeente Hengelo is het een uitgelezen kans om kennis en ervaring op te doen met deze samenwerking, zodat uiteindelijk alle bedrijventerreinen in Hengelo toekomstbestendig worden.

Verantwoordelijkheid nemen

Het bedrijvenpark krijgt dit jaar 50.000 euro van de gemeente om de acties uit het werkplan uit te voeren. De ondernemers investeren zelf ook nog eens circa 30.000 euro in het programma, naast de verduurzamingsmaatregelen die ze nemen. Hiermee tonen ze lef en durven ze grote stappen te zetten om als collectief te verduurzamen. Het is van belang dat de bedrijven zelf hun eigen verantwoordelijkheid (blijven) nemen in hun verduurzamingsopgave, maar een opgave als deze kunnen de ondernemers niet volledig zelfstandig oplossen. De ondernemers op Twentekanaal hebben afgelopen 2 jaar laten zien dat ze de duurzaamheidsopgave serieus nemen en bereid zijn om hier tijd, geld en moeite in te investeren. In het werkplan worden bijvoorbeeld al stappen gezet om het bedrijvenpark voor te bereiden op een Wijkuitvoeringsplan (WUP). In dit Wijkuitvoeringsplan wordt beschreven hoe bedrijvenpark Twentekanaal uiterlijk in 2050 gaat functioneren zonder aardgas.

Deze verduurzamingsopgave is niet in een jaar opgelost. De gemeente heeft daarom besloten om alvast 40.000 euro voor 2024 en 30.000 euro voor 2025 te reserveren om deze werkwijze voort te zetten als de resultaten positief zijn. 

Grootverbruikers

Maar er zijn meer resultaten. Een aantal energiegrootverbruikers werkt bijvoorbeeld al samen, zoals Twence, Thales, NTS Norma en Morssinkhof (de koplopersgroep. Het idee is dat ze energiedata, kennis en plannen gaan delen. Zo kunnen voorspellingen gedaan worden en kan gekeken worden of in de toekomst pieken uit het elektriciteitsnetwerk te halen zijn (gaat netcongestie tegen).

Evaluatie en door…

Voor de gemeente Hengelo is een samenwerking als deze nieuw, maar ook erg belangrijk voor de gezamenlijke duurzaamheidsopgave. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om dit werkplan uit te gaan voeren. De resultaten, kennis en ervaring worden uitgewerkt in een brede aanpak die gebruikt kan worden voor het toekomstbestending maken van alle bedrijventerreinen in Hengelo. Dit doen we via de uitvoering van Duurzaam Hengelo 2050; Programma 2023-2026.