Home / Parkmanagement / Veiligheid / De wijkagent en zijn belangrijke rol

De wijkagent speelt een belangrijke rol

De wijkagent is goed op de hoogte is van alle incidenten en voorvallen die zich op het terrein voordoen. Bij hem/haar komt alle informatie over veiligheid op het bedrijventerrein samen. Hij/zij is ook het eerste aanspreekpunt voor ondernemers als er sprake is van strafbare feiten of andere criminele activiteiten.

De functie van wijkagent specifiek voor het bedrijventerrein Twentekanaal wordt vervuld door Arjan Prins:

Onze wijkagent

Arjan Prins is eerste aanspreekpunt voor ondernemers als er sprake is van strafbare feiten of andere criminele activiteiten en hij neemt ook deel aan het veiligheidsoverleg in de KVO werkgroep.

Wilt u hem spreken bel hem mobiel: 06 2036 1530 of bel 0900-8844 voor een afspraak of mail naar arjan.prins@politie.nl