Home / Parkmanagement / Veiligheid / Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen - daar hebben alle ondernemers baat bij!

Het bedrijventerrein Twentekanaal heeft in 2006 een convenant gesloten met gemeente, de politie en de brandweer om de veiligheid op het terrein te verbeteren. Sindsdien werken ondernemers permanent samen met deze partijen, onder de KVO-vlag, om de veiligheid waar mogelijk te verbeteren en op hoog niveau te houden.

Voor de ondernemers betekent het KVO-programma een gegarandeerde inzet van de politie, de gemeente en de brandweer. Hierdoor is er sprake van een vermindering van schade aan panden en middelen en ontstaat er een veilig en schoon bedrijventerrein. Dit is aantrekkelijk voor de ondernemers, maar ook voor hun personeel en klanten.

Het keurmerk heeft als direct voordeel dat een aanzienlijke korting kan worden verkregen op bedrijfsschadeverzekeringen. 


Download hier het nieuwe KVO certificaat geldig tot 1 januari 2024.

Een nieuw veiligheidsplan voor de jaren 2021 - 2024

De concrete maatregelen uit het lopende KVO-veiligheidsprogramma zijn gebaseerd op de uitkomsten van een enquête onder en de wensen van de ondernemers. De ondernemers zelf bepalen de prioriteiten in een KVO-werkgroep waar ook de politie, de gemeente en de brandweer deel van uitmaken.


  • Actuele thema’s en maatregelen voor 2021 – 2024zijn: 
  • Haalbaarheidsonderzoek collectief camerabewaking systeem in combinatie met of aanvulling op eigen systemen van de individuele bedrijven
  • Ondernemers stimuleren hun eigen panden en terreinen te beveiligen en op orde te houden
  • Stimuleren van de aangifte bereidheid en het melden van incidenten
  • Informatie over cybercrime, ondermijning en preventieve maatregelen daartegen
  • Terugdringen van te hard rijden op plekken waar dit plaatsvindt
  • Brandweeroefeningen en voorlichting bij bedrijven
  • Jaarlijks schouwen op het terrein en abnormaliteiten aanpakken.
  • Goed beheer en onderhoud op het terrein
  • Nieuwsbrieven en informatie via website/bijeenkomsten

  

De werkgroep KVO

De werkgroep vergadert 3 tot 4 keer per jaar. Ze geeft sturing aan de uitvoering van een pakket aan veiligheidsmaatregelen.  Alle voorkomende en gemelde incidenten worden besproken en waar nodig adequate veiligheidsmaatregelen geïnitieerd. Permanente aandacht voor de veiligheid op het bedrijventerrein is daarmee gegarandeerd.

Meld u aan voor de werkgroep!


Ondernemers nemen het voortouw in de werkgroep.  Er wordt altijd gezocht naar ondernemers of hun vertegenwoordigers uit ieder deelgebied van het bedrijventerrein: Noord 1, Noord 2, Zeggershoek, Zuid 1 en 2 en Boeldershoek, die mee willen praten en meebeslissen. 

Meer weten? Vraag informatie aan bij de parkmanager.