Bestuur

BIT is dé belangenvereniging voor alle de ondernemers, groot en klein, gevestigd op het bedrijvenpark Twentekanaal. De leden kiezen samen het bestuur, dat namens de leden van de vereniging het beleid vaststelt en toeziet op de dagelijkse gang van zaken. Bij de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden.

Het bestuur van BIT vergadert in principe 1 keer in de 2 maanden. De data worden hiervoor jaarlijks vastgesteld. Indien u wilt dat een bepaald onderwerp besproken wordt tijdens een bestuursvergadering, kunt u dat aangeven via info@twentekanaal.com

Het bestuur bestaat uit de volgende zes leden: 

Voorzitter

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Sponsoren