Home / Over BIT / Bestuur

Bestuur

BIT is dé belangenvereniging voor de ondernemers, groot en klein, gevestigd op het bedrijvenpark Twentekanaal. De leden kiezen samen het bestuur, dat namens de leden van de vereniging het beleid vaststelt en toeziet op de dagelijkse gang van zaken. Bij de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden.

Het bestuur van BIT vergadert in principe 1 keer in de 2 maanden. De data worden hiervoor jaarlijks vastgesteld. Indien u wilt dat een bepaald onderwerp besproken wordt tijdens een bestuursvergadering, kunt u dat aangeven via info@twentekanaal.com.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Gert-Jan Mooi

Voorzitter

Sietske Smit

Secretaris

Armin Krien

Penningmeester

Debbie Brands

Algemeen Bestuurslid

Renate Thijert

Algemeen Bestuurslid

Peter Brok

Algemeen Bestuurslid

Frans Witteman

Algemeen Bestuurslid