Home / Parkmanagement / Hoe maken we het bedrijvenpark duurzamer?

Duurzaamheid

Het bestuur van Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) en de gemeente Hengelo hebben de handen ineengeslagen en hebben samen een publiek-privaat programma opgezet: Toekomstbestendig Twentekanaal.

Met dit programma, dat gecoördineerd wordt door Transitiemakers, wordt uitvoer gegeven aan de ambitie om het bedrijventerrein verder te verduurzamen. Na diverse acties in 2021 en 2022 is er voor 2023 een werkplan opgesteld met concrete doelen en acties rondom de thema’s Energie, Natuur en Mobiliteit.

Hoe bereiken we deze doelen?

Per thema is een vakgroep ingericht met daarin ondernemers, inhoudelijke experts en afvaardiging vanuit de gemeente Hengelo. Ook is er een koplopersgroep van grote bedrijven die gezamenlijke afspraken maakt over onder andere energie-uitwisseling. Tot slot wordt het programma aangevuld met individuele bedrijfsbezoeken. In deze gesprekken worden ambities verzameld, en bedrijven geholpen met vraagstukken die zij hebben op het gebied van Energie, Natuur of Mobiliteit.

________

Projecten

Het werkplan bestaat uit projecten rondom de volgende drie thema’s:

 • Energie
  Binnen dit thema worden projecten uitgewerkt op het gebied van onder andere energiebesparing, opwekken van hernieuwbare energie, en de verkenning richting een Smart Energy Hub.
 • Natuur
  Binnen dit thema worden projecten uitgewerkt op het gebied van onder andere biodiversiteit en het aantrekkelijker maken van het terrein met meer en gevarieerd groen met bijbehorende wandelstructuren.
 • Mobiliteit
  Binnen dit thema worden projecten uitgewerkt op het gebied van onder andere mobiliteitshubs, de wensen voor elektrische laadinfrastructuur en het verbeteren van de publieke mobiliteit.
  _____

Doet u mee?

Het programma toekomstbestendig Twentekanaal is een programma van ondernemers, voor ondernemers en door ondernemers. Uw bijdrage hierin is daarom van groot belang. Heeft u vragen over uw eigen situatie, heeft u behoefte aan hulp, of wilt u samenwerken op één of meerdere duurzaamheidsthema’s? Maak een afspraak met projectleider Geert Wieffer via geert@wieffer.nl, of lever vrijblijvend en laagdrempelig uw input via https://tinyurl.com/TwentekanaalFeedback