Home / Parkmanagement / Beheer leefbaarheid bedrijvenpark Twentekanaal

Beheer bedrijvenpark Twentekanaal

Als ondernemers op Twentekanaal zijn we samen met de gemeente Hengelo verantwoordelijk voor de leefbaarheid op ons bedrijventerrein. We voeren daarom de volgende activiteiten uit:

  • Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het bedrijvenpark
  • Zorgen voor een goed ondernemersklimaat
  • Goede bereikbaarheid
  • Daling van de criminaliteit
  • Behoud van werkgelegenheid
  • Het stimuleren van onderling zaken doen
  • Het verbeteren van de relatie tussen ondernemers en overheden
  • Het organiseren van extra service voor de bedrijven
  • Kostenbesparing voor leden


Frequent overleg met de gemeente over het onderhoud van het terrein.  De kwaliteit van het wegdek, bewegwijzering, verkeer, groenvoorziening, parkeren, zwerfvuil  zijn onderwerpen die hierbij aan bod komen;

Periodieke schouw: overdag wanneer het licht is maar ook ‘s avonds of ’s nachts in het donker. De schouw is een vast onderdeel van het KVO-programma dat op Twentekanaal loopt;

Aansporen van bedrijven om hun eigen terrein goed te onderhouden.

Overlast?

Op- en aanmerkingen rondom het onderhoud kunt u melden bij de parkmanager of bij de meldingenlijn van de gemeente Hengelo.

Wist u dat een melding over slecht onderhoud of iets anders dat gevaar oplevert in uw directe omgeving snel en eenvoudig kan worden gemeld met de BuitenBeter App? Deze applicatie is op elke smartphone te installeren en met de GPS-locatie en een foto komt de melding direct bij de juiste instantie terecht en u krijgt ook een terugmelding.