Home / Actueel / Bedrijvenpark Twentekanaal geselecteerd als pilot bedrijventerrein

Bedrijvenpark Twentekanaal geselecteerd als pilot bedrijventerrein

Met het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) verbindt en versterkt de provincie Overijssel initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in Overijssel. Met een daadkrachtig netwerk, kennis, geld en regelgeving komen we in Overijssel sneller tot slimme en concrete oplossingen om de overgang naar duurzaam energieverbruik en toekomstbestendigheid mogelijk te maken.

Voor de bedrijventerreinen werkt de provincie hiervoor samen met VNO-NCW. Gezamenlijk hebben zij het Twentekanaal geselecteerd als één van de vier bedrijventerreinen in Overijssel om aan de slag te gaan met energiebesparing.

De afgelopen jaren hielpen provincie en VNO-NCW meerdere bedrijventerreinen in Overijssel met een gezamenlijke aanpak. De belangrijkste conclusie van de pilots: samen kun je grotere stappen zetten en structureel werken aan een duurzaam en dus toekomstbestendig bedrijventerrein. Ontzorgen en ondersteuning vanuit een samenwerkingsverband heeft een enorme meerwaarde.

Ambities Twentekanaal sluiten aan
De ambities van ondernemersvereniging BIT sluiten hier goed op aan. Duurzaamheid is door de ondernemers als één van de belangrijkste thema’s benoemd. Het is ook niet voor niets dat er actieve werkgroepen zijn op het gebied van energie, mobiliteit en natuur.

De pilot vanuit NEO zal een klein jaar gaan lopen het bedrijvenpark Twentekanaal. Hierbij staan drie items centraal.

1.       Een duidelijk startpunt
Het is lastig om een goed energieprofiel van een bedrijventerrein te maken, omdat niet alle gegevens openbaar zijn. In samenspraak met de netbeheerder Enexis gaan we wel proberen om een duidelijk startpunt in beeld te krijgen, zodat je op basis daarvan op bedrijfs- en bedrijvenparkniveau de ambities kunt bepalen. Het startpunt, dus het huidige energieprofiel van het bedrijvenpark, gaan wij visualiseren. Zo begrijpt iedereen waar we nu staan en tegen welke problemen we aan kunnen lopen als we de transitie niet versnellen.

2.       Direct aan de slag met besparen
Daarnaast worden er op korte termijn hele concrete acties uitgezet om ondernemers te helpen met energie besparen en duurzame energie opwekken. Met de huidige prijzen is dit actueler dan ooit. We gaan geen plannen maken, maar aan de slag. Hier komen wij op zeer korte termijn bij u op terug.

3.       Collectieve kansen
Door middel van bedrijfsbezoeken wordt een database  gevormd van de energieprofielen van de bedrijven. Op basis van de database en de input van de werkgroep energie wordt een kansenkaart gemaakt.