Home / Actueel / Bedrijvenpark Twentekanaal zorgt voor besparingen door inzicht

Bedrijvenpark Twentekanaal zorgt voor besparingen door inzicht

Vanaf vandaag worden op bedrijvenpark Twentekanaal in Hengelo zogeheten ‘P1 meters’ uitgedeeld aan alle BIT-leden die op het bedrijvenpark gevestigd zijn. Een P1 meter is een meter die aan de slimme meter te koppelen is. De P1 meter laat de ondernemer real time zien wat hij verbruikt. Door deze meter te installeren krijgt een ondernemer een gedetailleerd inzicht in zijn stroomverbruik, gasverbruik en teruglevering als hij bijvoorbeeld zonnepanelen heeft geïnstalleerd. De ervaring leert: inzicht zorgt al snel voor 15% besparing. Dat is in deze tijd natuurlijk mooi meegenomen.

Waarom deze actie?
De stijgende energiekosten raken uiteraard ook de ondernemers op bedrijvenpark Twentekanaal. Het is lastig om deze ondernemers te compenseren voor deze hoge kosten vanuit de gemeente of landelijke overheid. Op dit moment worden alleen energie intensieve bedrijven gecompenseerd. Vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO), waarmee de provincie Overijssel initiatieven voor energietransitie in Overijssel stimuleert, is deze actie met P1 meters mogelijk gemaakt. Voor de bedrijventerreinen werkt de provincie hiervoor samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW-Midden.


Een aantal ondernemers van het bedrijvenpark Twentekanaal mochten op 22 november tijdens een BIT-bijeenkomst over energie en de energietransitie de P1 meters alvast in ontvangst nemen.

Parkmanager Gerdi de Vries: ‘We hebben met elkaar nagedacht wat we kunnen doen voor de ondernemers. Met deze P1 meters helpen we ondernemers om te besparen op hun energierekening. Via een app krijgt hij gedetailleerd en real time inzicht. Dit inzicht is nodig om de juiste keuzes op het gebied van energiebesparing te maken. Wat verbruiken machines bijvoorbeeld als ze stand-by staan, wat is het sluimervebruik in het pand en wat kost de gevelreclame in de nachtelijke uren? Via de app kunnen dagen, weken en maanden eenvoudig met elkaar vergeleken worden. Door de tarieven van de energieleverancier toe te voegen, kunnen ook de uitgaves gevolgd worden.

Christian Lorist, projectmanager bij VNO NCW Midden:  ‘Afgelopen vrijdag was het de landelijke dag van de ondernemer. Deze actie kan gezien worden als een vervolg hierop. We zijn er trots op dat we dit ondernemers kunnen aanbieden, want hiermee helpen we ondernemers echt concreet verder.’

"Met de P1 meter helpen we ondernemers om te besparen op hun energierekening"

Collectieve kansen voor bedrijventerreinen
Landelijk spelen op bedrijventerreinen uitdagingen op het gebied van het elektriciteitsnet. Terugleveren is op veel plekken al niet meer mogelijk en de verwachting is dat ook afname van elektriciteit steeds lastiger wordt, omdat de vraag groter wordt. De netwerkbeheerders werken aan verzwaring van de netten, maar kunnen hierbij de vraag van de markt niet altijd bijhouden. De data die wordt verzameld door het inzetten van de P1 meters zal ook gebruikt worden om een beeld van het gehele bedrijvenpark te krijgen. Alleen de collectieve data wordt weergegeven op een infographic van het bedrijventerrein. Met deze infographic kunnen ook de collectieve kansen voor het bedrijvenpark verkend worden.  

Samenwerking heeft meerwaarde

Met het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) verbindt en versterkt de provincie Overijssel initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in Overijssel. Met een daadkrachtig netwerk, kennis, geld en regelgeving komen we in Overijssel sneller tot slimme en concrete oplossingen om de overgang naar duurzaam energieverbruik en toekomstbestendigheid mogelijk te maken.

De afgelopen jaren hielpen provincie en VNO-NCW-Midden meerdere bedrijventerreinen in Overijssel met een gezamenlijke aanpak. De belangrijkste conclusie van de pilots: samen kun je grotere stappen zetten en structureel werken aan een duurzaam en dus toekomstbestendig bedrijventerrein. Ontzorgen en ondersteuning vanuit een samenwerkingsverband heeft een enorme meerwaarde.