Home / Actueel / Concrete plannen om Bedrijvenpark Twentekanaal te verduurzamen

Concrete plannen om Bedrijvenpark Twentekanaal te verduurzamen

Het bestuur van Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) en de gemeente Hengelo willen het bedrijvenpark graag duurzamer maken. Vandaag spraken ze af om een plan van aanpak op te stellen om de bedrijven op het park te verduurzamen; bijvoorbeeld door energie te besparen en zelf op te wekken en om bedrijfsprocessen duurzamer te maken. Wethouder Claudio Bruggink en voorzitter BIT Sietske Smit tekenden samen een intentieovereenkomst om de afspraak te bekrachtigen. Daarna pakten ze eigenhandig de schep op om een klein stukje bedrijvenpark te vergroenen.

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Intentieverklaring duurzaamheid is ondertekend door wethouder van de gemeente Hengelo en voorzitter van BIT

Op het bedrijvenpark Twentekanaal zijn 320 bedrijven gevestigd met ruim 9.000 arbeidsplaatsen. Het Bedrijvenpark Twentekanaal heeft een strategische ligging door de directe nabijheid en de het Twentekanaal. Met de ‘Laan Hart van Zuid’ heeft het gebied een directe verbinding met het centrum.

Aanpakken

In het plan van aanpak moet komen te staan wat de planning en het budget is om het bedrijvenpark te verduurzamen en welke rollen en verantwoordelijkheden de bedrijven hebben. Het BIT werkt met vier pijlers:

·         Energie
Zoals besparen, gezamenlijk duurzaam inkopen en zelf energie opwekken met zon en wind

·         Natuur
Zoals de biodiversiteit verbeteren met meer en gevarieerd groen

·         Mobiliteit
Zoals elektrisch vervoer, oplaadplekken en duurzaam deelvervoer

·         Circulaire economie
Zoals afval goed scheiden en opnieuw gebruiken

Het is de bedoeling dat bedrijven van elkaar leren en ervaringen uitwisselen tijdens bedrijfsbezoeken.

Grote opgave

Voorzitter van BIT Sietske Smit benadrukt dat ook bedrijven voor een grote opgave staan: 'Het klimaat en de energietransities zijn wellicht de grootste opgaven van de komende jaren. De CO2-uitstoot moet uiteindelijk naar nul, de fossiele brandstoffen vervangen door schone energie, het circulair gebruikmaken van niet onuitputtelijke grondstoffen: dit raakt de gemeente én bedrijven. Niets doen is geen optie. Samen aanpakken maakt meer mogelijk. Daarom ondertekenen de gemeente en BIT een intentieverklaring om samen aan de slag te gaan'.

Wethouder duurzaamheid, Claudio Bruggink: ‘Bedrijvenpark Twentekanaal heeft een onmisbare functie voor Hengelo. Maar bedrijven nemen plek in, trekken mensen aan en hebben een enorme energiebehoefte. Diverse bedrijven pakken hun rol en gaan aan de slag met de grote duurzaamheidsopgave. Denk hierbij aan het duurzaam gebruik van materialen, energiebesparing, opwekking van duurzame energie en klimaatadaptatie. Maar hier ligt ook nog enorm veel potentie. Ik kan de voornemens van het bedrijvenpark om te verduurzamen dan ook alleen maar prijzen. We hebben samen in Hengelo een enorme opgave om steeds minder fossiele energie te verbruiken, aardgasvrij te worden en zelf energie op te wekken. Het is een serieuze zaak die op Twentekanaal ook zeker serieus wordt opgepakt. Deze intentieovereenkomst laat dat zien.’ 

Claudio Bruggink, wethouder duurzaamheid van de gemeente Hengelo, zet de eerste schep voor de vergroening van het bedrijventerrein Twentekanaal.