Home / Actueel / Debbie Brands (Thales): “Kijken naar samenwerking met de buren”

Debbie Brands (Thales): “Kijken naar samenwerking met de buren”

Het bestuur van BIT werd naast de toetreding van Gert Jan Mooi als nieuwe voorzitter, op 17 mei ook versterkt met de komst van Debbie Brands. Director Real Estate & Facility Management staat er op haar Thales-visitekaartje. “Ik ben verantwoordelijk voor het vastgoed van Thales in Nederland. En daarnaast voor facility management, security en HSE (health, safety & environment, red). Voor het High Tech Systems Park (HTSP, red) in Hengelo zorg ik dat alles goed blijft reilen en zeilen.”

Thales Nederland is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van hightech elektronica voor defensie- en beveiligingstoepassingen, zoals radar en communicatiesystemen. “We maken voornamelijk radars en softwaresystemen die worden toegepast in radarsystemen. Het bedrijf Thales richt zijn in de volle breedte op defense en aerospace.”

Samenwerking

Waarom ze tot het BIT-bestuur is toegetreden? “Ik ben voorzitter van het coöperatief van het High Tech Systems Park, dat ingesloten is door het bedrijvenpark Twentekanaal. Het is jammer dat je met twee in elkaar opgaande bedrijfsterreinen afzonderlijk van elkaar gaat werken. Mijn collega Frank van de Kolk was al eerder BIT-bestuurslid, maar vanwege een functiewisseling is hij niet meer betrokken bij het HTSP. Sindsdien misten we de snelle aansluiting.”

“Dat is jammer, want dan weet je niet van initiatieven over en weer en mis je synergiekansen. Daarover hebben we onderling gesproken, we willen juist op zoek naar waar we elkaar kunnen versterken, naar samenwerking. Thales is één van de grotere organisaties van het BIT-collectief, dus dan is het logisch dat je vertegenwoordigd bent. Dat zijn we nu weer. Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren.” 

Beveiliging en zonnepanelen

“Een voorbeeld waar we kunnen samenwerken, is op het gebied van beveiliging. Waarom zou je meer partijen inhuren, als het ook samen geregeld kan worden? Het is gemakkelijker om met één partij te schakelen, die in de gaten kan houden wat er op ons terrein gebeurt, maar ook in de omgeving.” Ze kent nog meer voorbeelden voor mogelijke samenwerking. “Zo hebben we de wens om duurzame energie op te wekken. Ook daarin kunnen we elkaar goed helpen, zolang je in de volle breedte maar kennis hebt van initiatieven. Zo kun je het op elkaar afstemmen.” 


Vervoer en verkeer

Ook op het gebied van vervoer en verkeer zijn er mogelijkheden: “Er is eigenlijk maar weinig waarin we elkaar niet raken. Denk aan de buslijnen. We hebben sinds een paar maanden buslijn 10, die vanaf het station rechtstreeks naar het bedrijventerrein Twentekanaal gaat, ook langs het HTSP-terrein. De bezetting daarvan is nog niet ideaal en daar kunnen we samen aandacht voor vragen door in gemeenschappelijkheid een goede marketingactie op te zetten. Dat geldt eveneens voor de parkeerdruk op beide terreinen. Kunnen we misschien kijken naar een gemeenschappelijke oplossing?”

“Ik geloof heel erg in het versterken van elkaar, zo komen de beste initiatieven tot bloei. Wij zijn groot, maar we zijn zeker niet maatgevend. Soms liggen de oplossingen juist bij kleinere bedrijven, die veel sneller zijn in het handelen.. Dat is het unieke van BIT, dat je een mooie mix hebt van allerlei soorten bedrijven en organisaties, die je per initiatief en gebeurtenis bij elkaar kunt brengen.