Home / Actueel / Een veilig jaar?

Een veilig jaar?

2022, een bewogen jaar waarin we hebben gemerkt dat algehele vrijheid (op slechts een dag rijden zit je in een oorlogsgebied in Oekraïne) en vrijheid van meningsuiting een belangrijk gegeven is.

Bedreigen van politici, klimaatprotesten, boerenprotesten, het megastrafproces van Ridouan T, demonstraties rondom asielzoekerscentra en zwarte piet trokken aan de toch al niet brede politiecapaciteit. 

Meer dan ooit was en is het van belang om als politie met de samenleving te verbinden en in te leven in belangen en waarden van die ander. En dat was lastig. Waar de ene groep blij was met ons optreden, was een andere groep boos. Voortdurend lag ons werk onder een vergrootglas.

En dan heb ik het nog niets eens over het aantal zaken van mensen met verward gedrag.

Desalniettemin was het gelukkig op het Twentekanaal relatief rustig met criminele activiteiten. Een handvol inbraken, diefstallen en hennepkwekerijen kwamen toch weer dit jaar naar boven. Gelukkig is ook heel veel voorkomen door goede beveiliging, preventie en voorlichting.

Ondermijning blijft een speerpunt. We zien dat de samenleving verhard en criminelen nog steeds goed de weg weten te vinden in het bedrijfsleven. Blijf dus vooral melden bij verdachte situaties. Dit kan bij de parkmanager maar ook via 0900-8844 en anoniem via 0800-7000.

Samen maken en houden we het Twentekanaal veilig!

Met vriendelijke groet,

Arjan Prins

Wijkagent Hengelo-Zuid, Haven, Beckum en Oele

Politie | Oost-Nederland | Twente-Midden