Home / Actueel / Hennepkwekerij Saffierstraat opgerold

Hennepkwekerij Saffierstraat opgerold


Op 8 februari 2022 is door de politie op de Saffierstraat een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen.

In een bedrijfhal werd een kweekruimte met 180 planten aangetroffen. Er was sprake van een gevaarlijke situatie waarbij geknoeid was met het stroomnetwerk. Er was dus naast het overtreden van de Opiumwet tevens sprake van diefstal van stroom. Eén persoon is tot op heden aangehouden in dit onderzoek.

Mocht u een verdachte situatie zien in uw omgeving, schroom niet en neem contact op met uw wijkagent Arjan Prins.

Arjan Prins is eerste aanspreekpunt voor ondernemers als er sprake is van strafbare feiten of andere criminele activiteiten en hij neemt ook deel aan het veiligheidsoverleg in de KVO werkgroep. Wilt u hem spreken bel hem op 0900-8844 voor een afspraak of mail naar arjan.prins@politie.nl


-> U kunt ook anoniem melden op 0800-7000. Samen maken en houden wij het industrieterrein Twentekanaal leefbaar!


Hennepkwekerij

De teelt van hennep is in Nederland verboden (met uitzondering van het experiment gesloten coffeeshopketen). Zelfs kleine hoeveelheden mogen niet gekweekt worden, al wordt de eigenaar van 5 of minder planten niet strafrechtelijk vervolgd. De illegale teelt van hennep is omvangrijk. Naar schatting zijn er 10.000 tot 30.000 hennepkwekerijen in Nederland. Toch loopt het aantal hennepkwekerijen in Nederland terug. In 2015 ontmantelde de politie ongeveer 6.000 hennepkwekerijen. In 2018 waren dit er ruim 3.900 en in 2019 ruim 3.600. De oorzaak van deze terugloop is divers.

Een hennepkwekerij kan overal voorkomen: in een groot bedrijfspand, maar ook gewoon thuis op de zolder of in een tuinhuis. Er worden door heel Nederland regelmatig plantages gevonden. Het is dan ook belangrijk dat verhuurders periodieke controles uitvoeren in de panden die zij verhuren.*

Zeven tips om illegale activiteiten in uw bedrijfspand te voorkomen:

1. Zorg dat u vooraf weet met wie u zaken doet.

Accepteer geen kopie van een legitimatiebewijs of een oud uittreksel van de Kamer van Koophandel. Maak altijd zelf een kopie van het origineel en van het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Daarnaast kunt u aan de huurder ook om een bewijs van goed gedrag vragen of referenties.

2. Houd regelmatig toezicht op uw bedrijfspand tijdens de verhuurperiode.

Zorg dat u weet wat er gebeurt in uw bedrijfspand. Één bezoek per jaar is niet genoeg. Ga daarom zeker ieder kwartaal langs bij uw bedrijfspand onder het mom van een “Kop koffie” om direct het gebruik te controleren.

3. Doe mee aan de collectieve beveiliging op het bedrijventerrein.

Goede collectieve beveiliging werkt preventief. Steeds meer bedrijventerreinen maken hier gebruik van en voorkomen ‘s nachts veel illegale activiteiten op de verlaten terreinen.

4. Maak goede afspraken en omschrijf de volgende punten in de huurovereenkomst.

5. Schakel altijd de politie in bij illegale huurdersactiviteiten.

Denkt u dat er illegale activiteiten plaatsvinden in uw bedrijfspand? Ga dan nooit zelf de confrontatie aan en neem direct contact op met de politie.

6. Maak afspraken over toezicht met mede-ondernemers op het bedrijventerrein.

Vraag of andere ondernemers op uw bedrijfspand letten en zij u direct informeren bij verdachte zaken zoals onder andere afgeplakte ramen en deuren, een verlaten indruk of geur- en stankoverlast.

7. Gebruik uw gezond verstand

Biedt iemand een absurd hoge huurprijs die hij maandelijks contant wil afrekenen? En legitimeert hij zich met een slecht leesbare kopie van zijn paspoort? Zie dan af van de deal.**


(* bron: https://hetccv.nl/onderwerpen/drugscriminaliteit/gelegenheden/hennepkwekerij-1/)

(** bron: https://www.onlinebedrijfsmakelaar.nl/blog/hoe-voorkomt-u-een-drugslab-of-hennepkwekerij-in-uw-bedrijfspand/)