Home / Actueel / Operationeel Veiligheidskundige

Operationeel Veiligheidskundige 

Zowel de arbowet (artikel 13) als de VCA (vraag 1.2) verplichten werkgevers om zich door werknemers te laten ondersteunen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Grote, complexe bedrijven hebben vaak een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) of Hoger Veiligheidskundige (HVK) in dienst, die als Veiligheid en Gezondheidsfunctionaris (VG-functionaris) op kunnen treden.

Bij kleinere bedrijven werken veel mensen met een VCA-diploma, maar dit biedt niet in alle gevallen voldoende basis om deskundig advies te kunnen geven.

De opleiding OVK is daarom de logische stap tussen VCA en MVK en biedt de aangewezen medewerker de vereiste deskundigheid op het gebied van arbeidsveiligheid. Zo hoeft u dus geen extra veiligheidspersoneel aan te nemen, maar heeft u wel de nodige kennis en kunde in huis om de werkvloer veilig te houden.

Voor welke medewerkers is de opleiding OVK geschikt?

Iedere medewerker met affiniteit voor veiligheid kan Operationeel Veiligheidskundige worden. De medewerker vormt als veiligheidsambassadeur de schakel tussen het beleid en de werkvloer. Hierdoor zorgt hij of zij ervoor dat veiligheidsregels praktisch worden toegepast.

De enige toelatingseis is dat je in het bezit moet zijn van je VCA-VOL of VVI-certificaat. 

Erik van Krieken werkt als Production Engineer en Arbo Employee bij GEA. Hij heeft bij IVM zijn OVK-diploma gehaald. Wij vroegen hem waarom hij de opleiding OVK heeft gedaan: 

"Nederland heeft erg veel regels op het gebied van veiligheid, dus als ik de directie een advies geef, is het belangrijk dat ik als Arbo Employee uit kan leggen waar ik dat advies op gebaseerd heb. Dankzij de OVK-opleiding ben ik nu nog alerter op risico’s en kan ik ook wettelijk alles onderbouwen. De vervolgacties die uit een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) of Plan van Aanpak komen kan ik nu ook allemaal duiden en deels zelf uitzetten en monitoren. Alle kennis en kunde van de afgelopen jaren plus wat extra informatie is nu samengevat in een mooi certificaat."

Hoe ziet de OVK opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit vijf lesdagen, verspreid over tien weken.

Dag 1: Arbozorg en organisatie, taken en positie van de veiligheidskundige;

Dag 2: RI&E,  Taak Risico Analyse (TRA),  Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) en werkvergunning;

Dag 3: Arbeidsplaatsen, markering, signalering, besloten ruimten etc.;

Dag 4: Arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en signalering, intervisie: probleemstelling en wijze van onderzoek, bedrijfsopdracht;

Dag 5: Gevaarlijke stoffen, brand en explosie, vervoer, milieu, gezondheidsrisico’s.

Daarnaast moeten cursisten twee bedrijfsopdrachten maken bij hun werkgever. Zij leren dus tijdens de opleiding al hoe de kennis toegepast moet worden in de dagelijkse praktijk.  De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen. Is de cursist geslaagd voor het examen? Dan ontvangt hij/zij het diploma en wordt ingeschreven in het OVK-register van Hobéon.

We vroegen Erik van Krieken  wat hij van de inhoud van de opleiding vond:

"De opleiding was erg interessant. Sommige dingen wist ik al, maar ik heb ook veel nieuwe dingen geleerd.  Het was een gemengde groep, waardoor we ook van elkaar konden leren. Sommige mensen hadden al veel ervaringen met arbeidsveiligheid, anderen een stuk minder. Ik heb ook veel profijt gehad van de presentatievaardigheden die we hebben geleerd. In mijn dagelijks werk sta ik niet zo vaak voor groepen en zo leer je hoe je je argumenten met onderbouwing en overtuiging over kunt brengen."

Hoe draagt de OVK’er bij aan een veilige werkomgeving voor iedereen?

Iedere OVK’er een is een veiligheidsambassadeur. Zij zijn alert op mogelijke risico’s en weten ook wat vanuit de wet allemaal wel en niet mag. Een Operationeel Veiligheidskundige kan het management gevraagd en ongevraagd advies geven over de veiligheid binnen jullie bedrijf. Zij spreken met collega’s over hun gedrag en zijn een vraagbaak op het gebied van veiligheid.

Erik vertelt er het volgende over:

“Bijna elke dag kan ik wel iets doen om actief bij te dragen aan de veiligheidscultuur. Mensen helpen bewust te worden van hun de potentiele consequenties van hun handelen is een doorlopende actie. Sommige collega’s werken hier al 40 jaar en destijds werd er natuurlijk op een heel andere manier gewerkt dan nu. Het is een mooie uitdaging om dan in gesprek te gaan en uit te leggen hoe het anders kan en waarom dan.

Zelf werk ik niet meer heel veel op de vloer. Ik ben nu 60 en omdat ik alle producten van binnen en buiten ken, heb ik vaak een coachende rol. Hierbij zorg ik er niet alleen voor dat de kennis van onze producten en machines wordt overgedragen, maar ook wat mensen kunnen doen om hun steentje bij te dragen om veiliger te werken. Want dat is uiteindelijk wel het doel van mijn OVK-diploma, dat mensen veiliger werken."

Wilt u meer weten over de opleiding Operationeel Veiligheidskunde? Neem dan contact op met Michel Jaarsma, accountmanager en veiligheidskundige bij IVM, Instituut voor Veiligheid en Milieu. M.jaarsma@werkveilig.nl of 06-22797127