Home / Actueel / Parkeerverbod Steenzoutweg

Zowel BIT als de politie en de gemeente Hengelo kregen de afgelopen jaren signalen over parkeeroverlast aan de Steenzoutweg. Er wordt veelvuldig op de rijbaan geparkeerd door werknemers en/of bezoekers op de Steenzoutweg. De doorgang van met name grote voertuigen wordt hierdoor belemmerd en er ontstaan onveilige situaties.

De politie, de verkeersdeskundige en de juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Hengelo hebben met een bezoek aan het gebied het een en ander in kaart gebracht. Ook hebben ze enkele ondernemers ter plekke gesproken; allen waren het er wel over eens dat de huidige situatie onwenselijk is en dat er op korte termijn iets moest gebeuren.

Langs de Steenzoutweg liggen een aantal stroken naast de rijbaan waar geparkeerd kan worden. De parkeerbehoefte wordt zoveel mogelijk opgelost op eigen terrein van de bedrijven.

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid is sinds medio juni 2024 een parkeerverbodszone ingesteld. Dit betekent dat er niet meer op de rijbaan geparkeerd mag worden. Op de verharde stroken langs de weg mag worden geparkeerd als er geen uitwegen worden belemmerd. Voor het instellen van een parkeerverbodszone was het nemen van een verkeersbesluit noodzakelijk.

De ondernemers aan de Steenzoutweg zijn voorafgaand geïnformeerd over het voorgenomen verkeersbesluit en waren merendeels positief over het voorgenomen besluit.

Alle betrokken partijen gaan er vanuit dat hiermee het terrein (aanzicht, uitstraling en verkeersveiligheid) aanzienlijk verbetert.