Home / Actueel / Resultaten KVO veiligheidsenquête Twentekanaal

Het bedrijventerrein Twentekanaal heeft het 'Keurmerk Veilig Ondernemen’. Vertegenwoordigers van de gemeente Hengelo, politie Twente, veiligheidsregio Twente, RJ Security, BIT en ondernemers zetten zich ervoor in om het keurmerk te behouden.

Om het certificaat te behouden is het proces tot hercertificering opgestart. De werkgroep heeft informatie verzameld over de veiligheidssituatie op het bedrijventerrein. Hierbij kunt u denken aan het opvragen van de incidentencijfers bij de politie en brandweer en het uitvoeren van een schouw (met gemeente, politie en brandweer) op het Twenteknaal. Ook heeft de werkgroep de ondernemers om input gevraagd over de veiligheidssituatie op het Twentekanaal.

Uitslagen gepresenteerd in een veiligheidsmonitor

De resultaten van dit onderzoek zijn per bedrijventerrein in een infographic weergegeven. De aanbevelingen (tips waarmee het bedrijventerrein veiliger gemaakt kan worden) zijn verwerkt in het nieuwe plan van aanpak met maatregelen voor de komende 3 jaar.

Bekijk hier de veiligheidsmonitor van het bedrijventerrein Twentekanaal (klik op de afbeelding om het document in PDF te openen)

Audit door het KIWA

Begin 2024 vindt de audit door certificeringsinstantie KIWA plaats. De auditor neemt dan het plan van aanpak met de KVO werkgroep door.

Bij een positief resultaat behoudt het Twentekanaal het Keurmerk Veilig Ondernemen tot 2027.