Home / Actueel / Subsidie Slimme en Duurzame Mobiliteit

Subsidie Slimme en Duurzame Mobiliteit

Provincie Overijssel voert een actief subsidiebeleid. Zo ook op het gebied van mobiliteit en CO2 vermindering. Voor 2022 is er voor de regio’s Twente en regio Zwolle weer een aantrekkelijk budget beschikbaar. Met deze subsidie kunnen organisaties en instellingen een eenmalige investering of bijdrage in de kosten krijgen voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel.

Direct meer weten en aanvragen? Klik dan hier! 

Doel van de subsidie
Met een subsidie vanuit Twente Mobiel kunnen organisaties en instellingen een eenmalige investering of bijdrage in de kosten krijgen. Deze subsidie geldt voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel.

Subsidievoorwaarden

De aanvrager:

De activiteiten:

Maximale bijdrage en beschikbaar budget

Deze subsidieregeling valt onder de algemene de-minimisverordening. De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 50.000,- per aanvraag, waarbij de subsidie voor voorbereidings- en administratiekosten maximaal 15% van de totale subsidie bedraagt.

Het subsidieplafond voor 2022 is € 75.000,- waarvan:

€ 41.250,- voor regio Twente;
€ 33.750,- voor regio Zwolle