Home / Actueel / Terugblik Algemene Ledenvergadering

Wij kijken terug op een geslaagde en goedbezochte ALV bij Baan Mercedes

De recent verbouwde showroom van Baan Mercedes aan de Goudstraat was het decor van de ledenvergadering van BIT. Harold Kosters heette namens Baan iedereen van harte welkom. Vervolgens nam BIT-voorzitter Gert Jan Mooi het stokje over en leidde hij de BIT-leden enthousiast door de vele interessante agendapunten heen.

Highlights verenigingsjaar 2022
In de eerste ledenvergadering van een nieuw kalenderjaar wordt traditiegetrouw ook teruggekeken naar het afgelopen verenigingsjaar. Conclusie was dat BIT volop in beweging is. Na een aantal jaren waarin het ledenaantal stabiel was, sluiten steeds meer bedrijven op het Twentekanaal zich als lid aan. Daarnaast zijn er diverse projecten in uitvoering in het belang van de ondernemers. Denk hierbij aan projecten op het gebied van duurzaamheid en veiligheid (Keurmerk Veilig Ondernemen). De grote BIT bijeenkomsten waren een succes. Nieuw was de informele BIT barbecue.  Deze krijgt in 2023 zeker een vervolg. Vanuit zowel de gemeente als provincie is er bestuurlijke aandacht voor het Twentekanaal. Zo heeft er kortgeleden een bestuurlijk overleg plaatsgevonden van een afvaardiging van B&W en bezochten een aantal nieuwe statenleden het Twentekanaal om zich te laten informeren over de collectieve aanpak inzake duurzaamheid. 

Duurzaamheid
Vanuit enthousiasme en prioriteit bij BIT-leden zijn er diverse projecten op het gebied van duurzaamheid van de grond gekomen. Zo heeft het BIT actieve werkgroepen op het gebied van energie, mobiliteit en natuur. Ook hebben de grootverbruikers op het terrein elkaar gevonden in het koplopersoverleg. Juist door als ondernemers met elkaar op te trekken, krijgt het thema de juiste prioriteit en versnelling die het nodig heeft. Want als we ook in de toekomst willen kunnen blijven ondernemen op het Twentekanaal moeten we nu al slagen maken op het gebied van duurzaamheid. Natuurlijk kunnen we dit als ondernemers niet alleen. De gemeente Hengelo wil de aanpak daar waar het kan ondersteunen. Vanuit het BIT bestuur werd in de ledenvergadering voorgesteld om gebiedsregie in te huren, omdat de kennis en capaciteit bij de huidige BIT organisatie ontbreekt. Wetende dat er van de vereniging een financiële bijdrage voor 1 jaar wordt gevraagd en de gemeente ook een subsidie heeft toegezegd voor de pilotfase, heeft de ledenvergadering ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag voor gebiedsregie. Het moet wel een meerjarenprogramma worden. De financiering voor de volgende jaren moet vanuit andere bronnen komen. De opdracht m.b.t. de gebiedsregie wordt gegund aan de Transitiemakers. Ruben Schutte van de Transitiemakers lichtte tijdens de vergadering de aanpak/werkwijze toe.

Laadinfra Twentekanaal
Robert Schasfoort van de provincie Overijssel deed vervolgens alle aanwezigen een oproep:

‘Binnenkort wordt een enquête verstuurd om de behoefte naar laadinfra te bepalen. Vul deze enquete echt in, want mede op basis van uw behoefte bepalen de netbeheerder de prioriteit van netverzwaring per bedrijventerrein’

Zie ook: Aankondiging onderzoek laadinfrastructuur bedrijventerreinen (twentekanaal.com)

Twente Rally
Op 21 en 22 oktober 2023 wordt de Twente Rally Hengelo gereden. Rocar-Tech is de hoofdsponsor van dit jaarlijks terugkerende tweedaagse evenement. Er zijn een flink aantal andere sponsoren en partners, te vinden op de website www.twenterally.nl. Een aantal rallyproeven vinden plaats op het Twentekanaal en daarom heeft de organisatie meer verteld over het evenement. Ook nodigt de organisatie van de rally de ondernemers op het Bedrijvenpark graag uit om initiatieven te bespreken en samen leuke acties te bedenken.

Nacht van de Haven
De Nacht van de Haven werd toegelicht door Herbert Capelle, schaduwwethouder voor Cultuur, bierbrouwer, ondernemer, kunstenaar en fotograaf. Kunstwerkplaats De Möllerwerf organiseert op zaterdag 1 juli de Zomernacht van de Haven. Het is voor de tweede keer en men wil er een jaarlijks, verbindend feest van maken met muziek uit de jaren 70 en 80, eten en drinken. Het wordt een soort volksfeest gericht op een breed publiek van alle leeftijden.

Informeel napraten
Na het formele programma was voldoende gelegenheid om nog met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Hier werd door veel BIT leden gebruik van gemaakt. Iedereen bedankt voor jullie komst en graag tot ziens op de zomerbarbecue op 12 juli vanaf 16 uur bij de Twentsche Bierbrouwerij!