Home / Actueel / Terugblik Themalunch Hybride Werken

Terugblik HRM themalunch Hybride Werken 

Hybride werken. We hebben het met z’n allen in de coronatijd leren ontdekken. Nu het vanuit corona-oogpunt niet meer persé nodig is, rest de vraag: waarom werken we hybride? Een vraag die aan bod komt tijdens de collegetour Hybride Werken. Een vraag die inzicht geeft in de identiteit van een organisatie, in de visie, in de ambitie. Oftewel, hybride werken gaat over meer dan deels thuiswerken en deels op kantoor. Dit was het onderwerp van de laatste themalunch voor HR medewerkers op Twentekanaal. Een co-productie van het Bit en Overijssel Onderweg.

“Vragen over hybride werken beantwoorden, betekent eigenlijk uitspreken waar je als organisatie voor staat. En wat je collega’s belangrijk vinden in het werk”- begint hoofddocent Sandra de Geeter. “Dat is ook wat we zien bij de themalunch op Twentekanaal. Bij de één gaat het echt om het als werknemer zo goed mogelijk in je vel zitten, met vitaliteit als codewoord. Bij de ander gaat het veel meer om zingeving.”

Sandra de Geeter en onze mobiliteitsmakelaar Arnold Helfrich hielden de themalunch samen met meerdere grote werkgevers op Twentekanaal. Zo raakten we elkaar in gesprek in Brasserie Rembrand midden op het bedrijventerrein. Startend met een stuk theorie, vervolgens ervaringen uitwisselen en daarna individueel aan de slag. Sandra: “Ons doel is om nieuwe inzichten te geven, om te laten ervaren dat je buren ook met het onderwerp bezig zijn, en ervoor te zorgen dat de deelnemers met een concrete roadmap aan de slag kunnen.”

In de toekomst kijken

Nadenken over hybride werken gaat over lessen trekken uit de coronaperiode, maar misschien nog meer over het nadenken waar je als organisatie naar toe wilt. Arnold: “Organisaties merken dat ze een aantal zaken best wel goed geregeld hebben. Maar ook dat er nieuwe vragen ontstaan, bijvoorbeeld over de kantoorruimte. Is alle ruimte nog wel nodig? Is het een idee om bepaalde ruimtes op momenten te verhuren aan andere bedrijven? Dat zijn vragen die echt impact kunnen hebben op waar je naar toe gaat als organisatie.”

Hybride werken, wat misschien door sommigen inmiddels als een simpel gegeven wordt gezien, krijgt dan een andere lading. Een lading van ambitie, identiteit, visie, kansen.

Sandra: “Het begint bij het verbinden met de omgeving en je openstellen voor anderen. Stel, verschillende bedrijven kiezen ervoor om samen in één pand te zitten op woensdag en vrijdag, dan ontstaat kruisbestuiving. Daaruit kunnen mooie samenwerkingen ontstaan. Zo krijg je spreiding op de werkvloer en in het verkeer, uitwisseling met andere bedrijven en het is ook nog eens efficiënt omgaan met je liquiditeit.”

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze mobiliteitsmakelaar Arnold Helfrich!
Via mail: a.helfrich@overijssel.nl
Of via telefoon: 06 2535 7227