Home / Actueel / Updates gedeeltelijke afsluiting kruising Diamantstraat

Wij hebben regelmatig contact met TenneT vanwege de gedeeltelijke afsluiting van de kruising Diamantstraat.

Iedereen wil dat dit kruispunt z.s.m. weer opengaat, want het levert voor een groot bedrijventerrein als het Twentekanaal natuurlijk veel hinder, frustratie en ergernis op.

Logistiek gezien is dit een drama, dat begrijpen wij maar al te goed. TenneT heeft aangegeven de ondernemers (via BIT) frequent op de hoogte te houden van de voortgang en ontwikkelingen.

Hieronder vindt u de updates op chronologische volgorde.

___________________________________________________________________________________________________________

Update 24 mei: Diamantstraat/Haaksbergerstraat TenneT/Van Gelder

De aannemer is deze week gestart met de derde (pilot)boring ten oosten van de Makro. Hier zijn ze de komende twee weken mee bezig. Als de derde boring erin zit gaat Van Gelder starten met het plannen van de reparatie van het wegdek aan de Haaksbergerstraat en Diamantstraat. Omdat dit consequenties heeft voor het gemotoriseerd verkeer wordt er een verkeersplan opgesteld die de gemeente gaat toetsen. Wanneer alle plannen akkoord bevonden zijn gaan we de omgeving informeren over de planning en bereikbaarheid.

 In overleg met de gemeente blijven de volgende verkeersmaatregelen ongewijzigd van kracht:

___________________________________________________________________________________________________________

Update 17 mei: werkzaamheden TenneT/Van Gelder

Na de blow-out op 6 mei is geconstateerd dat een deel van het wegdek op de Haaksbergerstraat is beschadigd en gerepareerd moet worden. Hierdoor is nog steeds één rijbaan afgesloten.

Deze week heeft overleg tussen de aannemer en de gemeente plaatsgevonden hoe dit wegdek en van het wegdek op de doorsteek Platinastraat-Diamantstraat kan worden hersteld. 

De verkeerssituatie blijft vooralsnog ongewijzigd. In overleg met de gemeente blijven de volgende verkeersmaatregelen van kracht:


Wij zullen volgende week vrijdag weer een nieuwe update geven.

_______________________________________________________________________________________________________

 Update 10 mei: werkzaamheden TenneT/Van Gelder

Op 6 mei trad er helaas weer een blow-out op bij onze werkzaamheden. Deze keer op de Haaksbergerstraat. Tijdens het ruimen van één van de geboorde gaten kwam betoniet op de rijbaan en werd de rijbaan iets omhoog gedrukt.

De weg is toen direct gedeeltelijk afgezet en schoongemaakt. In de avond is de rijbaan geheel afgezet voor nader onderzoek. Later is één van de twee rijbanen weer vrijgeven.

We betreuren het dat deze calamiteit zich opnieuw voordeed en dat dit hinder oplevert voor het verkeer. Het is ons onbekend waarom deze blow-out op deze plek is opgetreden. Dit wordt momenteel onderzocht.

In overleg met de gemeente blijven de volgende verkeersmaatregelen van kracht:

 Wij zullen volgende week vrijdag weer een nieuwe update geven.

___________________________________________________________________________________________________________

Update 3 mei: werkzaamheden van TenneT/Van Gelder.

Er vindt momenteel overleg plaats tussen de gemeente over hoe het wegdek bij de doorsteek van de Platinastraat naar de Diamantstraat gerepareerd gaat worden. Als hier overeenstemming over bereikt is kan het asfalt hersteld worden en zal de verbinding weer opengaan.

Wij hopen hier volgende week meer duidelijkheid over te hebben. Dit wegdeel blijft dus vooralsnog afgesloten. Hetzelfde geldt nog voor de fietstunnel. Het is hier aan de gemeente om over de opening een beslissing te nemen.

___________________________________________________________________________________________________________

Update 26 april:doorsteek Platinastraat naar Diamantstraat blijft nog dicht

Vorige week is er door de gemeente Hengelo, na onderzoek, groen licht gegeven om de bocht vanaf de A35-Haaksbergerstraat naar de Diamantstraat weer open te stellen voor verkeer.

Dit gebeurde zondagmiddag. Hiermee is gelukkig het grootste deel van de verkeersoverlast voor het bedrijventerrein verholpen.

De doorsteek van de Platinastraat naar de Diamantstraat blijft nog wel tot nadere orde dicht. Hier zal het wegdek weer hersteld moeten worden. In de komende week worden hierover met de gemeente afspraken gemaakt. Ook de fietstunnel blijft nog dicht en is het aan de gemeente om hierover een beslissing te nemen.

___________________________________________________________________________________________________________

Update 19 april: de afslag richting Twentekanaal maandag 22 april weer open!

Goed nieuws!

Wij hebben zojuist het volgende bericht van Tennet ontvangen over de gedeeltelijke afsluiting van de kruising Diamantstraat.

De Haaksbergerstraat vanaf de A35 rechtsaf richting Bedrijventerrein Twentekanaal gaat maandagochtend voor de ochtendspits weer open. De doorsteek Platinastraat – Diamantstraat blijft voorlopig nog dicht. Ook de fietstunnel blijft afgesloten, aangezien deze nog gerepareerd moet worden.

Deze afslag richting de Diamantstraat was vanaf 20 maart 2024 afgesloten, omdat er tijdens werkzaamheden schade was ontstaan aan de tunnelbak onder de Haaksbergerstraat.

___________________________________________________________________________________________________________

Update 12 april: gedeeltelijke afsluiting kruising Diamantstraat

Zoals eerder vermeld zijn de meeste onderzoeken door experts van gemeente Hengelo en TenneT afgerond en komen druppelsgewijs de eerste uitkomsten binnen. Dit betekent niet dat er nu zicht is op een aanstaande openstelling van de Diamantstraat.

De gemeente Hengelo zal beslissen of en wanneer de wegdelen en de fietstunnel weer open kunnen. Er is op dit moment nog geen datum genoemd wanneer zij dit verwachten te doen.

Wij zullen u op de hoogte houden zodra wij meer weten.

Met vriendelijke groet,

Karin Haase - Tennet

06 – 48241455
karin.haase@tennet.eu.

___________________________________________________________________________________________________________

Update 5 april: gedeeltelijke afsluiting kruising Diamantstraat

Op 20 maart is een zogenaamde blow-out opgetreden nabij de fietstunnel op het kruispunt Haaksbergerstraat-Diamantstraat.

Deze blow-out vond plaats tijdens een gestuurde boring die Van Gelder voor TenneT uitvoert. Deze boring wordt uitgevoerd om een nieuwe 110kV verbinding aan te leggen tussen het bestaande hoogspanningsstation Boldershoek aan de Diamantstraat en het station Oele aan de Vöckersweg.

Gestuurde boringen worden uitgevoerd met het onder druk injecteren van bentoniet als boorvloeistof. Dit zorgt normaliter voor het versoepelen van het boorproces en het stabiliseren van de geboorde gaten.

De boorvloeistof wordt normaal door de grond opgenomen en deels teruggepompt tijdens de boring totdat deze boring zijn bestemming heeft bereikt.

Tijdens de blow-out kwam echter de betoniet vroegtijdig en onverwacht naar de oppervlakte in de buurt van het kruispunt. Omdat de bentoniet ook over de weg heen spoelde is de weg toen direct dichtgezet.

Ook is toen geconstateerd dat het wegdek op het rechte wegdeel van de Platinastraat naar de Diamantstraat (boven op de fietstunnel) was verschoven en dat de fietstunnel ook deels verschoven is.

Er heeft inmiddels onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden naar de ontstane situatie. Dit is in samenspraak met de gemeente Hengelo en ons gebeurd. Ook wordt er momenteel gekeken hoe de ontstane situatie opgelost kan worden.

De gemeente Hengelo zal beslissen of en wanneer de wegdelen en de fietstunnel weer open kunnen. Er is op dit moment nog geen datum genoemd wanneer zij dit verwachten te doen.

Dit betekent helaas dus ook dat de afsluitingen en de ingestelde omleiding tot nadere orde van kracht blijven.

 Wij zullen u op de hoogte houden zodra wij meer weten.

Heeft u nu vragen of klachten? Neem dan contact op met Karin Haase van TenneT via 06 – 48241455 of karin.haase@tennet.eu.

Met vriendelijke groet,

Henk van Bruggen

Strategisch Omgevingsmanager TenneT

LP-N/GFO-N