Home / Actueel / Update Toekomstbestendig Twentekanaal

Update Toekomstbestendig Twentekanaal

In de zomerperiode is er niet stilgezeten, en is er flink doorgewerkt aan diverse initiatieven voor het gehele bedrijventerrein.

Projectleider duurzaamheid Geert Wieffer gaat met zoveel mogelijk van u in gesprek over duurzaamheid, netcongestieproblematiek en duurzaamheidsinitiatieven. Wilt u ook een vrijblijvend gesprek om te kijken waar we u bij kunnen helpen? Stuur een e-mail naar Geert@wieffer.nl of bel naar 06-44604490

Daarnaast wordt er hard doorgewerkt aan inspanningen voor het collectief. Zo zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente en netbeheerder over netcongestie, wordt de potentie onderzocht om elektra en/of restwarmte met elkaar te delen op het bedrijventerrein, en worden verdere wensen van ondernemers in kaart gebracht. Ook wordt er gewerkt aan het voorbereiden van projecten voor de nieuwe Regio Deal.

Nadat begin dit jaar het goede nieuws kwam dat de aanvraag voor een nieuwe Regio Deal voor Regio Twente is gehonoreerd door het rijk, zijn er meerdere projectvoorstellen opgestart om ook onderzoeks- en financieringsmiddelen naar bedrijventerrein Twentekanaal te halen. Er zijn op dit moment in totaal vijf projecten in voorbereiding om het bedrijventerrein te verduurzamen en te vergroenen. Thema’s die hier naar voren komen zijn onder andere het aanleggen van wandelstructuren, de creatie van een Smart Energy Hub, het verbeteren van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein en een onderzoek naar proceswaterfiltering. Komende maanden wordt gewerkt aan verdere vorming van coalities die deze projecten willen gaan trekken.

De inventarisatie tijdens de bedrijfsbezoeken en het voorbereiden van de Regio Deal projecten kunnen wij echter niet alleen. Voor beiden geldt dat het sterk staat richting externe stakeholders om met plannen en projectvoorstellen te komen die breed gedragen worden door zoveel mogelijk ondernemers.

Uw input wordt daarom zeer op prijs gesteld. Niet alleen op deze thema’s, maar ook als u input wilt geven voor een duurzamer bedrijventerrein in het algemeen of andere initiatieven wilt aandragen.
Laat via onderstaande link uw contactgegevens en suggesties achter, en wij zullen zorgen dat uw input meegenomen wordt. Dit kost slechts een minuutje van uw tijd.

https://tinyurl.com/TwentekanaalFeedback