Home / Actueel / Vergunningtraject zonneveld Boeldershoek een stap verder

Vergunningtraject zonneveld Boeldershoek een stap verder

Met enige regelmaat informeren gemeente Hengelo, Vattenfall en de coöperatie Energie van Hengelo over de ontwikkelingen en stand van zaken van Project zonneveld Boeldershoek.

Bovengenoemde partijen ontwikkelen het zonneveld samen. Het komt ten noorden van Twence, tussen de Boekeloseveldweg, Boekeloseweg en Bruninksweg. Het zonneveld van 24 hectare kan jaarlijks gemiddeld 8000 huishoudens van stroom voorzien en is een belangrijke stap om Hengelo te verduurzamen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken en het vervolgproces: de vergunning is verleend.

Wat is er in de afgelopen periode gebeurd?
Van 3 mei tot en met 13 juni lagen de ontwerpbesluiten van het zonneveld ter inzage. In de voorbereiding van het ontwerp hebben omwonenden en andere belanghebbenden tijdens keukentafelgesprekken en drie informatiebijeenkomsten meegedacht over hoe het zonneveld het beste ingepast kan worden in de omgeving. Bij de gemeente is één zienswijze binnengekomen op de twee ontwerpbesluiten (Gemeentegrond en pachtgrond Vattenfall) van het zonneveld Boeldershoek. 

Hoe ging het verder?
De gemeente heeft de zienswijze bestudeerd en kwam met een reactie middels een zienswijzenota. De (eventueel aangepaste) definitieve besluiten en de zienswijzenota werden daarna besproken in het college van burgemeester en wethouders. Op 3 augustus 2023 heeft het college van B&W van Hengelo de omgevingsvergunning verleend. Met deze omgevingsvergunningen in de hand wordt er een aannemer gecontracteerd zodat deze aan de slag kan met de voorbereidingen van de realisatie. Naar verwachting starten de gemeente Hengelo en Vattenfall in 2024 met de aanleg van het zonneveld. 

Van en voor de Hengeloërs
Hengeloërs kunnen zelf ook investeren in het zonneveld Boeldershoek. Via de website van de energiecoöperatie Energie van Hengelo kunnen belangstellenden aangeven dat ze willen gaan investeren. Het streven is om twintig procent van de totale investering in het zonneveld Boeldershoek in Hengelo op te halen. Vattenfall en Energie van Hengelo geven het lokale eigenaarschap vorm. Uit de jaarlijkse opbrengst van het zonneveld wordt de investering in 15 jaar terugbetaald met daarbovenop natuurlijk rente. Hoe groot het rendement wordt, is nog niet bekend.

Meld u zich aan als belangstellende investeerder via de website van Energie van Hengelo? Dan wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Alle voorwaarden worden te zijner tijd vastgelegd in de Boeldershoek prospectus. Daarnaast wordt een deel van de opbrengst gebruikt voor de verbetering van de omgeving van het zonneveld door middel van een gebiedsfonds. Met geld uit dit fonds kunnen ideeën van mensen uit de directe omgeving uitgevoerd worden. Belanghebbenden krijgen een rol in de besteding van dit geld. Ook gaat een ander deel van de opbrengst naar een duurzaamheidsfonds dat bedoeld is om de duurzaamheid in de gemeente Hengelo te bevorderen. 

Vragen?

Meer informatie over het project is te vinden op www.energievanhengelo.nl/boeldershoek

Voor vragen over investeringen kunt u contact opnemen met: 
Energie van Hengelo - info@energievanhengelo.nl - 074 - 20 20 008

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met
de gemeente Hengelo – gemeente@hengelo.nl – 14 074