Home / Actueel / Vragenlijst omgevingsvisie

Vragenlijst omgevingsvisie

 

Graag vragen wij jullie aandacht voor onderstaande oproep van de gemeente Hengelo. Uw input is belangrijk om te komen tot een goede omgevingsvisie, waar het bedrijventerrein Twentekanaal onderdeel van uitmaakt.

Daarom dan ook de vraag voor 19 september aanstaande uw input te geven.

************************************************************

Geachte ondernemers op bedrijventerrein Twentekanaal,

Als accountmanagers van de bedrijventerreinen willen wij jullie graag betrekken bij het volgende:

Om Hengelo in de toekomst nog mooier, beter en gezonder te maken, stelt de gemeente Hengelo een omgevingsvisie op voor het stedelijk gebied. Hierbij behoren ook de bedrijventerreinen, waaronder bedrijventerrein Twentekanaal.

In de omgevingsvisie beschrijven we o.a. wat nodig is om de bedrijventerreinen sterk en vitaal te houden voor nu en in de toekomst.

Omgevingsvisie

Veel gemeenten, waaronder ook Hengelo, hebben gekozen om de omgevingsvisie voor hun gehele grondgebied gefaseerd op te pakken om zo ervaring op te doen met de nieuwe manier van denken en werken. 

Met de eerste (deel)omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo, genaamd ‘Hengeloos Buiten’, is in februari 2019 gestart. Deze visie is in oktober 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. 

De Binnenstad en Hart van Zuid vormen de tweede fase en is thans in afronding.

Nu starten we met fase drie, het overig stedelijk gebied, waaronder de bedrijventerreinen in Hengelo. De drie deelvisies vormen samen de omgevingsvisie voor heel Hengelo.

De omgevingsvisie stedelijk gebied moet een toekomstbestendig, publieksvriendelijk en concreet ruimtelijk afwegingskader zijn voor de fysieke leef- en werkomgeving van de inwoners en ondernemers. De omgevingsvisie stedelijk gebied vormt enerzijds de basis voor het op te stellen omgevingsplan. Anderzijds vormt het een concreet ruimtelijk afwegingskader dat wordt gebruikt bij de beoordeling van ruimtelijke initiatieven die niet passen binnen het bestemmingsplan/omgevingsplan.

Meer informatie over de omgevingsvisie is te vinden op www.hengelo.nl/omgevingsvisie.

Meedenken en meedoen

We gaan in deze fase nadrukkelijk inwoners en ondernemers betrekken bij de opgaven en de visievorming. We vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers kunnen meedenken en meepraten over de toekomst van hun leef/werkgebied. Belangrijke voorwaarde is dat we zoveel mogelijk doelgroepen willen bereiken om mee te laten praten. Iedereen moet de kans hebben om mee te doen en/of mee te praten.

Jullie, als ondernemers, weten wat in jullie buurt of omgeving belangrijk is. Het is immers jullie werk-/leefomgeving!

De reacties gebruiken we bij het maken van deze toekomstvisie.

Graag willen we jullie dan ook vragen om bijgaande vragenlijst in te vullen. Dit kan via de volgende link voor 19 september 2022: https://vragenlijst.kennispunttwente.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=HEN2205


Mochten jullie nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht of anderszins, laat het ons dan weten!

Met vriendelijke groet,

Joost Bekkink (06-13837411) en Hans Jansink (06-51691638)

Accountmanagers bedrijven Gemeente Hengelo