Home / Actueel / Waterstofprofessor Ad van Wijk zorgt voor inspiratie tijdens de ALV

Waterstofprofessor Ad van Wijk zorgt voor inspiratie tijdens de ALV

Wij kijken terug op een geslaagde en goedbezochte ALV bij de Grand Café de Verééniging in Hengelo. Dit keer stond de ledenvergadering in het teken van energie.

De middag begon met een korte algemene ledenvergadering waarin er werd teruggeblikt op afgelopen jaar, de begoting en het jaarplan van 2023 werd gepresenteerd. 

Vervolgens werd er aandacht besteeds aan de duurzaamheidsambities van bedrijventerrein Twentekanaal. Dit werd afgesloten met een presentatie van Ineke Nijhuis, procesregisseur Nieuwe Energie van de Gemeente Hengelo. Zij legde uit wat de stand van zaken is m.b.t. de grote projecten die op- en dichtbij het Twentekanaal in ontwikkeling zijn. Denk hierbij aan het zonneveld Boeldershoek, de duurzaamheidsroute A35 en het regionaal warmtenet.

Er speelt veel op het gebied van energie. De kosten voor energie zijn hoog en daarom willen individuele ondernemers besparen en zelf energie opwekken. Daarnaast kent de energietransitie veel uitdagingen. Door diverse ontwikkelingen (denk aan elektrisch rijden en elektrisch verwarmen) is er per bedrijf meer elektriciteit nodig, maar het huidige energienet raakt vol voor zowel levering als teruglevering.  Daarnaast zijn er op en dichtbij het Twentekanaal een aantal grote projecten in ontwikkeling met betrekking tot hernieuwbare energie.

Hoe spelen we hier als bedrijven collectief slim op in? En welke kansen doen zich voor?

Juist op deze vragen ging waterstofprofessor Ad van Wijk uitgebreid in. Ad van Wijk was de hoofdspreker tijdens de ledenvergadering en deelde zijn kennis op het gebied van energietransitie en waterstof. Kortgezegd ligt de uitdaging voor wat betreft de energietransitie volgens van Wijk niet bij het opwekken van hernieuwbare energie zelf, maar in het op het juiste moment beschikbaar krijgen van deze energie. Er is tenslotte ook een energievraag als het minder waait en de zon niet schijnt. Waterstof is hiervoor als energiedrager zeer geschikt en in vergelijking tot batterijen veel voordeliger qua opslag en transport. Van Wijk lichtte diverse waterstofprojecten toe en gaf daarmee aan dat waterstof voor veel toepassingen geschikt is.  

Een andere vorm van energie in de positieve zin, werd gebracht door De Slinger, een netwerk van bedrijven en het lokale merk voor maatschappelijke betrokkenheid. De Slinger zorgt voor samenwerking tussen lokale maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Matchadviseur Frans Kattenpoel gafeen presentatie over het verbinden van de vraag van maatschappelijke organisaties met het aanbod van lokale ondernemers. Een aantal ondernemers zijn bekend met de Slinger en hebben al mooie matches gemaakt in de afgelopen jaren, maar nieuwe ondernemers zijn en blijven natuurlijk altijd welkom.

Aan het eind van de bijeenkomst kregen alle ondernemers een P1 meter aangeboden waarmee de ondernemer real time kan zien wat hij verbruikt. Door deze meter te installeren krijgt men een gedetailleerd inzicht in stroomverbruik, gasverbruik en teruglevering als er bijvoorbeeld zonnepanelen zijn geïnstalleerd.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst!