Home / Leden / Overzicht / De Paauw Sustainable Resources

De Paauw Sustainable Resources

De Paauw Sustainable Resources is in 1956 opgericht door Bennie de Paauw. In de beginfase bestond het te recyclen materiaal voornamelijk uit oud papier en textiel dat werd gesorteerd en opgeslagen. 

Met de aankoop van een balenpers kreeg het bedrijf de mogelijkheid om zelf de ingezamelde materialen aan te bieden aan papierfabrieken en textielverwerkers. In de tachtiger jaren werd voorzichtig begonnen met de inzameling van kunststofafval, dit bleek succesvol waarna begin jaren negentig Roy de Paauw, zoon van Bennie de Paauw, het bedrijf overnam en deze activiteit verder ontwikkelde. 

De komst van kunststofproducten en het toenemende milieubesef zorgden voor een snelle groei van De Paauw Sustainable Resources.

Verwerking en hergebruik van (grond)stoffen en producten werden steeds belangrijker. De Paauw Sustainable Resources speelde op deze ontwikkeling in door de inzameling, op- en overslag en sortering van kunststofafval op te zetten. De in de loop der jaren opgebouwde know-how op het gebied van verwerking van kunststofafval tot waardevol gerecycled materiaal zorgt nog altijd voor een sterke groei van het bedrijf.

Adres
Lenteweg 40
7532 RB Enschede
Telefoonnummer
(053) 461 61 23
Faxnummer
(053) 461 68 06
Contactpersoon
Roy de Paauw