Home / Leden / Overzicht / Asfalt Centrale Hengelo BV

Asfalt Centrale Hengelo BV

Op onze huidige locatie, aan de haven ‘Port of Twente‘ in Hengelo, is in de jaren ’50 van de vorige eeuw gestart met de productie van asfalt. Sindsdien heeft de ontwikkeling niet stil gestaan. Begin jaren ’70 is de voorloper van de huidige asfaltcentrale gebouwd inclusief de voor ons zo kenmerkende kraanbaan voor het lossen van schepen en beladen van de productie. Halverwege de jaren ’80 is gestart met de eerste asfalt recyclingactiviteiten. Dit proces is eind jaren ’90 verbeterd door de nieuwbouw van de recylingstraat.

Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat we nu asfalt produceren met 70 % hergebruik van ‘oud’ asfalt. De Asfaltcentrale Twente opereert als organisatie volledig zelfstandig en onafhankelijk als het gaat om productie, kwaliteit, innovatie en advies naar haar klanten toe. De asfaltcentrale is onderdeel van ReintenInfra BV

De ACT beperkt zich niet alleen tot de productie van asfalt. Onze dienstverlening stopt niet bij de poort. Naast onze primaire activiteit produceren van asfalt richten wij ons ook actief op bijvoorbeeld de verwerkingscontroles op locatie bij zowel de sloop van oude wegdelen als de aanleg of revisie van wegen. Of bij de beoordeling en analyse van boorkernen, zand- en puinbaan controles, verdichtingscontroles tijdens aanleg en samenstellingscontroles na aanleg. Ook geven wij voorlichtingscampagnes over asfalt, verzorgen rondleidingen of beiden pakketten aan ten behoeve van spreekbeurten.

Adres
Havenstraat 1
7553 GH Hengelo
Telefoonnummer
(074) 291 24 73