Home / Leden / Overzicht / Het Vertrouwensportaal

Het Vertrouwensportaal


Het Vertrouwensportaal is een landelijke samenwerking tussen onafhankelijke externe vertrouwenspersonen.

Discriminatie, (seksuele) intimidatie, racisme, neerbuigende opmerkingen, pesten, agressie en geweld...... Wij richten ons op het ondersteunen van uw organisatie, instelling of vereniging om zo samen een veilig en integere werkomgeving beter te waarborgen. Door advies van een vertrouwenspersoon lukt het vaak om ongewenste omgangsvormen, integriteitsincidenten of misstanden intern op te lossen in plaats van extern de klok te luiden.

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen leiden tot (langdurige) uitval en vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). U als werkgever, klein of groot, bent vanuit de Arbowet wettelijke verplicht om een veilige werkomgeving te bieden aan uw werknemers. Doet u dat niet, dan kan Inspectie SZW maatregelen nemen. 

Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon kunt u invulling geven aan deze verplichting.

Adres
Molenstraat 29
7481 GK Haaksbergen
Telefoonnummer
053 - 230 41 49
Contactpersoon
de heer Marcel Weustink