Home / Leden / Overzicht / Hilux5 B.V.

Hilux5 B.V.

Biedt pragmatische oplossingen voor complexe engineering vraagstukken en uitvoering van multidisciplinaire projecten.


Expansiebeheer

In thermische installaties zijn temperatuurverschillen veelal de oorzaak van onderlinge beweging. Ook het dynamische gedrag van het verbrandingsproces is een bron van trilling en beweging. Dit mag niet leiden tot schade. Het ontwerp van een flexibele afdichting moet tenminste op 4 punten gebaseerd zijn. Deze zijn Medium (wat gaat er doorheen) Temperatuur (operationeel maar ook bij calamiteiten), Beweging (frequentie en verplaatsing) en Bevestiging (flenspositie en type). In samenwerking met het zusterbedrijf Follibus ontwikkeld Hilux5 oplossingen volgens dit MTBB principe. Hiermee ontstaat een veilige, betrouwbare en robuuste flexibele afdichting met een lange levensduur.


Steigerondersteuning

Voor een effectief en veilig verloop van het onderhoud in ketelinstallaties zoals vuilverbrandingsinstallaties, is bereikbaarheid voor inspectie en onderhoud van groot belang.

HiLux5 ontwerpt en produceert klant specifieke ondersteuningsvloeren voor steigers die ingezet worden voor bijzonder onderhoud of voor het regelmatig terugkerende onderhoud. Met onze kennis en ervaring in drukdelen maken wij eveneens het ontwerp voor éénmalige aanpassing van de ketelwanden als dat noodzakelijk blijkt. Het ontwerp staat borg voor een snelle en veilige basis waarop de onderhoudssteiger geplaatst kan worden. Per stop kan daarmee een aanzienlijke tijdswinst behaald worden en is daarmee een significante kostenbesparing mogelijk.


Verplaatsen van installaties

Voor de opwekking van energie zijn er veel installaties in gebruik. Deze installaties worden gedurende vele jaren ingezet. De beslissing om een dergelijke installatie niet meer in bedrijf te houden is niet zelden anders dan het einde van de technische restlevensduur. Eigenlijk kan een dergelijke installatie, of onderdelen ervan nog langere tijd mee. Het is daarom zeer interessant om te onderzoeken of verplaatsing economischer is dan slopen.In de afgelopen jaren heeft Hilux5 succesvol geadviseerd en bemiddeld tussen partijen die hun installatie, of delen ervan, aan elkaar konden overdragen. De restwaarde is dan meer dan een slooppremie. Er ontstaat een “tweede kans” voor de installatie.

Adres
Spinelstraat 20
7554 TW Hengelo (O)
Telefoonnummer
074 249 8860