Home / Leden / Overzicht / Twence BV

Twence BV


Twence is een producent van grondstoffen en energie uit afvalstromen en biomassa. Wij dragen bij aan de vermijding van CO2-uitstoot, het terugbrengen van grondstoffen in de kringloop en de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het afval waar wij grondstoffen uit halen en dat als brandstof dient, halen wij uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 

Twence heeft 15 gemeentelijke aandeelhouders en heeft zijn wortels sterk verankerd in Twente. Met een omzet van 100 miljoen euro en met meer dan 220 medewerkers, is Twence een belangrijke werkgever en economische motor in de regio. Wij hebben duurzaam ondernemen hoog in het vaandel en dragen bij aan maatschappelijke projecten op het gebied van natuurontwikkeling, milieueducatie en cultuur. 

Twence is veruit de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. En ook landelijk gezien behoren wij tot de grootste duurzame energieproducenten. Wij verbeteren onze processen voortdurend om steeds meer afvalstoffen geschikt te maken voor hergebruik en wij halen zoveel mogelijk energie uit het resterende materiaal. De synergie tussen onze installaties en de mogelijkheid om zowel stoom als warmte en elektriciteit te leveren maakt dat we een zeer hoog energetisch rendement hebben.

Ons uiteindelijke doel is een afvalloze samenleving, met optimaal hergebruik van goederen en terugwinning van grondstoffen. Energie moet uiteindelijk nog uitsluitend uit hernieuwbare bronnen komen. Zo lang er echter nog niet-herbruikbaar afval overblijft, zullen wij dit benutten voor de efficiënte productie van energie.
Met Twence dienen wij het milieu en werken aan de toekomst: toekomstige generaties moeten kunnen rekenen op een verantwoorde en betaalbare verwerking van afval.

Adres
Boldershoekweg 51
7554 RT Hengelo
Telefoonnummer
(074) 240 44 44
Faxnummer
(074) 240 43 21