Home / Leden / Overzicht / Zitron Nederland B.V.

Zitron Nederland B.V.

Sinds 2002 is Zitron Nederland BV actief als leverancier van ventilatiesystemen voor 
tunnels en metro’s. In de afgelopen jaren hebben we een gestage groei gerealiseerd en 
een vooraanstaande positie verworven in de veeleisende Europese markt voor 
tunnelventilatie. Gebruikmakend van de grote kennis en ruime ervaring van onze 
medewerkers zijn wij erin geslaagd om ook de markt voor onderdelen van ventilatoren 
voor de energiemarkt met succes te betreden.  
Om verdere invulling aan de versterking van onze marktpositie te kunnen geven 
hebben we eind 2008 besloten om een nieuw pand te bouwen. 
Het nieuwe pand nadert zijn voltooiing.

Adres
Droogdokstraat 6-10
7553 GW Hengelo
Telefoonnummer
(074) 240 82 60
Faxnummer
(074) 240 82 66