Home / Belangen Twentekanaal

Belang Twentekanalen

Het Twentekanaal loopt van Eefde (bij Zutphen) via Hengelo naar Enschede, met een aftakking naar Almelo. Het Twentekanaal is een belangrijke transportroute voor industrie in Almelo, Hengelo en Enschede. De regio kent zo’n 45 watergebonden bedrijven, waar 5100 mensen werken. Jaarlijks passeren 12.000 vrachtschepen met 19 miljoen ton lading de vaarweg. Dat staat volgens Rijkswaterstaat gelijk aan zo’n duizend vrachtwagens of achttien goederentreinen per dag. Als de verruiming klaar is, wil Rijkswaterstaat naar 20.000 vaarbewegingen per jaar op het Twentekanaal.

Op dit moment werkt Rijkswaterstaat aan de versterking van bruggen en aan het onderhoud van de sluizen en gemalen. Nu nog gaan er twaalfduizend schepen per jaar door deze toegangspoort van het Twentekanaal. Naar verwachting groeit dit in de komende jaren naar twintigduizend schepen.

De Twentekanalen worden  flink opgewaardeerd. Niet alleen worden de kanalen uitgebaggerd, ook worden de damwanden vervangen en de oevers natuurvriendelijk aangelegd. Om het grondwater te beheersen wordt een bodemweerstand verhogende laag aangebracht.


Kenmerken Twentekanaal


De sluizen in het Twentekanaal

Het totale hoogteverschil tussen Zutphen en Enschede is rond de 20 m. Om dat verschil te overbruggen zijn er in het Twentekanaal 3 schutsluizen:

In de zijtak naar Almelo bevinden zich geen schutsluizen.


De geschiedenis van het Twentekanaal

Op 12 maart 1930 werd begonnen met de aanleg van de hoofdtak. Bij de aanleg van het kanaal gebruikte men een baggermolen. Door de crisis is in het kader van werkverschaffing echter bijna 14 km met de hand gegraven. Het kanaal werd gegraven voor een betere aanvoer van grondstoffen voor de Twentse textielindustrie en voor de toevoer van steenkool uit de mijnen in Limburg. Daarnaast kreeg het kanaal de functie van het op peil houden van het water.