Algemene ledenvergadering
24 november 2020, 16:00 - 18:00 uur

Het bestuur van de Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) nodigt haar leden uit voor haar algemene ledenvergadering op

dinsdag 24 november 2020 om 16:30 uur.

Omdat we door de beperkingen rondom Corona helaas niet bijeen kunnen komen, nodigen wij u uit voor het digitaal bijwonen van deze Algemene Leden Vergadering.

De bijzondere algemene ledenvergadering zal worden gehouden door middel van een livestream‑verbinding. Alle BIT-leden die kenbaar hebben gemaakt te willen deelnemen zullen voorafgaand aan de vergadering (op het door hun beschikbaar gestelde e-mailadres) een link naar deze live-streamverbinding toegezonden krijgen.

Een week voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering ontvangt u de vergaderstukken. Vragen kunnen schriftelijk gesteld worden vóór aanvang van de vergadering of  tijdens de vergadering, via de chatfunctie. Samen met de stukken ontvangt u vooraf uitleg over de wijze van stemmen en het stellen van aanvullende vragen.

Uw digitale aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

Met vriendelijke groet,


Bestuur Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT)


Aanmelden voor de ALV op 24 november 2020: info@twentekanaal.com

Sponsoren