Nieuws

 • BTG-BTL draagt Empyro over aan Twence

  Geplaatst op 14 december 2018
  Empyro, een unieke installatie voor de productie van duurzame pyrolyse-olie blijft in Twentse handen
 • Sleuteloverdracht Waarbeek

  Geplaatst op 29 oktober 2018
  Afgelopen weekeinde overhandigde Arijan van Bavel (Adje van Paul de Leeuw) de sleutels van de Waarbeek aan Kevin Moespot en Janna van der Linden.
 • Illegale dump afval

  Geplaatst op 19 oktober 2018
  Container met afval geplaatst op openbare weg Twentekanaal.
 • Lage waterstand IJssel geeft problemen

  Geplaatst op 19 oktober 2018
  Lage waterstand zorgt voor grote problemen bij bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenvaart.
 • Combi Terminal Twente wint zaak om havengeld

  Geplaatst op 24 september 2018
  Voor aanmeren van een groot containerschip hoeft ze minder te betalen dan de aanslag die de gemeente Hengelo oplegde. Het meningsverschil draaide om de vraag of de gemeente de hoogte van het havengeld moet baseren op de maximaal mogelijke of op de werkelijke diepgang in het Twentekanaal.
 • Breemarsweg gestremd

  Geplaatst op 24 september 2018
  Vanaf donderdag 20 september is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de Breemarsweg.
 • Bedrijventerrein onder de loep genomen

  Geplaatst op 22 september 2018
  Eens per jaar wordt het bedrijventerrein aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. Overdag wanneer het licht is maar ook ‘s avonds of ’s nachts in het donker. Een schouw is een vast onderdeel van het KVO-programma dat op Twentekanaal loopt.
 • Mobiliteitsgroep Twente richt zich op verbreden A1, verdiepen Twentekanaal en snelle treinverbinding

  Geplaatst op 7 september 2018
  Een Twentse mobiliteitsgroep bestaande uit regiobestuurders, provincie en Rijkswaterstaat gaat werk maken van de verkeer- en vervoersproblemen in de regio Twente. Speerpunten zijn een verbreding van de A1, het verdiepen van het Twentekanaal en een snelle treinverbinding naar Amsterdam en Berlijn.
 • Hoog bezoek

  Geplaatst op 4 september 2018
  Zijne Majesteit de Koning brengt woensdag 26 september 2018 een bezoek aan het High Tech Systems Park (Thales).
 • Conrad Twente Rally

  Geplaatst op 30 augustus 2018
  Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober wordt de Conrad Twente Rally weer verreden. Tijdens deze rally zal de openbare weg worden afgesloten.
 • Grote brand bij Twence

  Geplaatst op 2 juli 2018
  Zaterdagavond heeft er een grote brand gewoed bij Twence.
 • Hengelo slecht bereikbaar voor ondernemers via mail

  Geplaatst op 18 juni 2018
  Hengelo is per mail slecht bereikbaar voor ondernemers. Dat bleek uit een recent onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.De onderzoekers waarderen de bereikbaarheid per mail met het rapportcijfer 1,42. 
 • Wel-zo-veilig-Awards 2018

  Geplaatst op 7 mei 2018
  Ondernemers die goed zijn voorbereid op criminaliteit kunnen een kans maken op de ‘Wel-zo-veilig-Awards’ van 2018. Deze Awards zijn bedoeld om het belang van veiligheid en preventie extra te onderstrepen en worden tijdens de Week van de Veiligheid uitgereikt in vier categorieën: transport en logistiek, mkb, detailhandel en horeca.
 • Glasvezelproject Hengelo Twentekanaal-Zuid, Twentekanaal-Noord en Zeggershoek

  Geplaatst op 19 april 2018
  Bright Access heeft inmiddels een netwerk van 14.825 meter glasvezel aangelegd op ons bedrijventerrein. Met een glasvezelverbinding is betrouwbare en veilige toegang tot de Cloud mogelijk. Onderhoud aan en vervanging van apparatuur op locatie is daarmee verleden tijd.
 • Collectieve Inkoop Energie – versterkte samenwerking met Scholt

  Geplaatst op 8 maart 2018
  De werkgroep Collectieve Inkoop Energie heeft afgelopen winter de werkwijze van de collectieve inkoop energie onder de loep genomen en ze heeft besloten om op een nieuwe manier de collectieve inkoop energie te organiseren.
 • Verkeersbesluit Haaksbergerstraat tussen Binnenhavenstraat en Kanaalstraat

  Geplaatst op 8 maart 2018
  De gemeente gaat een verbod instellen om stil te staan aan de westzijde van de Haaksbergerstraat tussen de Binnenhavenstraat en de Kanaalstraat. Dit wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden.
 • Bedrijventerrein Twentekanaal opnieuw beloond met Keurmerk Veilig Ondernemen

  Geplaatst op 6 maart 2018
  Bedrijventerrein Twentekanaal te Hengelo heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar gestart is met de samenwerking om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. MKB-Nederland heeft dit proces begeleid.
 • Jowitherm wordt ETHERMA Benelux

  Geplaatst op 6 februari 2018
  Jowitherm gaat vanaf februari 2018 verder onder de naam ETHERMA Benelux. Dit is een logisch gevolg van de fusie tussen het bedrijf en ETHERMA, een Oostenrijkse producent van elektrische- en infraroodverwarming met verschillende vestigingen in Europa. Beide ondernemingen werken al 25 jaar samen en willen de opgedane kennis en ervaring graag bundelen om de installateurs en groothandels nog beter te kunnen bedienen. Samen klaar voor de all electric future.
 • Stremmingen Twentekanaal

  Geplaatst op 21 januari 2018
  Stremmingen Twentekanaal vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de sluizen Delden en Hengelo.
 • Voortgang aanleg glasvezel Bright Access

  Geplaatst op 12 januari 2018
  Na de kerstvakantie worden de werkzaamheden rondom de aanleg in week 2 weer opgepakt.
 • Opknappen zuidelijke aanvoerwegen High Tech Systems Park

  Geplaatst op 12 januari 2018
  In het gebied tussen de Diamantstraat en het High Tech Systems Park lrijgen de wegen een opknapbeurt.
 • Uitvoering verruiming Twentekanalen vertraagd

  Geplaatst op 25 december 2017
  De aanbesteding van het project "Verruiming Twente-kanalen" is mislukt. De uitvoering hiervan loopt daardoor een vertraging van zo'n anderhalf jaar op.
 • Hemabo 4e plaats Best Knowledge Supplier award

  Geplaatst op 7 december 2017
  Hemabo uit Hengelo was samen met 118 andere bedrijven genomineerd voor de Best Knowledge Supplier award. Na de laatste voorronde bleven er 5 bedrijven over, waaronder Hemabo. Uiteindelijk werd net niet de top 3 gehaald, maar behaalde Hemabo een uiterst verdienstelijke en aansprekende 4e plaats!
 • Europese subsidie Twentekanaal

  Geplaatst op 4 december 2017
  Het project ‘Verruiming Twentekanalen’ en de opwaardering van de binnenhavens van Hengelo en Almelo is voorgedragen voor een subsidie van elf miljoen euro.
 • Bright Access steunt De Tandem

  Geplaatst op 4 december 2017
  Glasvezelbedrijf Bright Access viert het succes van haar project op het industrieterrein van Hengelo door het aanbieden van een cheque met een waarde van € 1.000,- aan wooninitiatief De Tandem.
 • Nieuwe parkmanager bekend

  Geplaatst op 2 december 2017
  De nieuwe parkmanager Twentekanaal is bekend. Mogen we aan u voorstellen: Hans Hammink.
 • Stand van zaken aanleg Boekelose Brug

  Geplaatst op 25 oktober 2017
  De werkzaamheden voor de sloop van de huidige en de aanleg van de nieuwe brug worden vanaf 30 oktober uitgevoerd. Naar verwachting zullen deze meer dan een jaar duren. Eerst wordt de brug verwijderd, dan wordt de oeverconstructie vervangen.
 • Vacature parkmanager

  Geplaatst op 15 oktober 2017
  Met ingang van 1 oktober is Gert Jan Bennink gestopt als parkmanager van het bedrijvenpark Twentekanaal, in verband met het accepteren van een functie elders. De functie van parkmanager is vanaf deze datum vacant.
 • Gebouw N: broedplaats voor samenwerking in high tech business

  Geplaatst op 9 oktober 2017
  In juni van dit jaar is het markante Gebouw N op de locatie van Thales gekocht door HMO, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel. Een 100% deelneming van de provincie Overijssel, opgericht om een impuls te geven aan de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen.
 • Boekelosebrug jaar lang gesloten

  Geplaatst op 20 september 2017
  In het kader van de aanleg van de Laan hart van Zuid gaat de gemeente de bestaande Boekelosebrug vervangen door een nieuwe. De huidige brug is verouderd en is niet gedimensioneerd op de toekomstige verkeersbelasting.
 • Actie "Fietsmaatjes" van start.

  Geplaatst op 17 mei 2017
  Op maandagmorgen 15 mei is de actie "Fietsmaatjes" van start gegaan op Twentekanaal. Twente Mobiel en BIT hebben deze actie opgezet om de filedruk te verminderen en een deel van de automobilisten te bewegen ook eens op de fiets naar het werk te gaan.
 • Glasvezelproject Twentekanaal

  Geplaatst op 25 maart 2017
  Bright Access heeft aangekondigd glasvezel bereikbaar te willen maken voor heel het MKB op ons bedrijventerrein.
 • Twente Mobiel Mobiliteitsbattle

  Geplaatst op 2 maart 2017
  Bedrijven en instellingen uit Twente kunnen gedurende 4 maanden met elkaar de strijd aangaan om zoveel mogelijk
 • KVO - Veiligheid

  Geplaatst op 27 februari 2017
  Sinds 1 januari heeft Twentekanaal weer een eigen wijkagent: Willeke ten Bloemendal. De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is daarmee weer op volle sterkte.
 • Groot onderhoud sluizen Twentekanaal - Nieuwe Boekelosebrug

  Geplaatst op 27 januari 2017
  Als gevolg van allerlei oorzaken is het groot onderhoud aan de sluizen verschoven van november 2017 naar het voorjaar van 2018. Tegelijkertijd wordt er dan gewerkt aan de nieuwe Boekelosebrug.

Sponsoren