Aanleg nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbindingen - denk mee!
Geplaatst op 8 juni 2020

Het project Vervangen Hengelo – Boldershoek 110 kV

TenneT is voornemens om, vanwege vernieuwde veiligheidsvoorschriften, aanpassingen door te voeren aan het hoogspanningsstation Hengelo Boldershoek 110 kV. Hiervoor is het noodzakelijk om de ondergrondse hoogspanningsverbindingen vanuit de AVI Twence en de zoutwinningsinstallatie van Nouryon af te koppelen van hoogspanningsstation Hengelo Boldershoek, en direct aan te koppelen aan het dichtbij gelegen hoogspanningsstation Hengelo Oele 110 kV. Om dit mogelijk te maken moeten er nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbindingen aangelegd worden. Op hoogspanningsstation Hengelo Oele is voldoende capaciteit om de nieuwe kabels aan te sluiten. Wel zijn enkele aanpassingen aan dit station nodig.


Planning

2020 Q2: Tracéverkenning en meedenken

2020 Q2: Voorkeursalternatief

2020 Q3: Uitwerking ontwerp

2021 Q1 en Q2: Bestemmingsplanprocedure

2021 Q1: Veldonderzoek

2021 Q3: start werkzaamheden

2022: Project gereed


Verschillende routes voor de ondergrondse kabels

TenneT heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de tracés van de nieuwe ondergrondse kabelverbindingen van Nouryon en Twence. Vanuit dit onderzoek zijn een aantal concrete routes opgesteld die haalbaar worden geacht. Hierbij is onder andere gekeken naar fysieke ruimte, technische haalbaarheid en locatie specifieke waarden of knelpunten. In deze fase van het project wil TenneT de belangen van de stakeholders meewegen bij het bepalen en uitwerken van het definitieve tracé.


Meedenken over het project

Op de website www.tennet.eu/boldershoek kunt u een interactieve kaart van het project bekijken. Op deze kaart kunt u tot in detail inzoomen. TenneT vraagt u om mee te denken over de ruimtelijke inpassing van het project. Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met TenneT delen? Klik dan op de kaart op ‘Denk mee!’. U kunt zelf een reactie plaatsen maar ook de reacties van anderen bekijken. Uw reactie weegt we mee in de keuze van het definitieve tracé. Op die manier biedt TenneT u in een vroege fase inspraak in het project.


U kunt tot 28 juni 2020 een reactie achterlaten op de website. Hierna evalueert TenneT alle reacties en maakt een definitieve keuze voor het tracé. U krijgt naar verwachting eind juli per email een terugkoppeling van de definitieve keuze van het tracé en de vervolgstappen. Ook plaatst TenneT een bericht op de website.


Meer informatie over het project is ook te vinden op de website www.tennet.eu/boldershoek


Vragen?
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op 0800 836 63 88 (gratis) of per e-mail servicecenter@tennet.eu. Meer informatie over TenneT is te vinden op www.tennet.eu

 

TenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het hoogspanningsnet. Naast het aanleggen van nieuwe verbindingen, worden ook tal van aanpassingen gedaan aan bestaande verbindingen. Op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid in Hengelo worden nieuwe ondergrondse 110 kV hoogspanningsverbindingen aangelegd.

Sponsoren