Gebouw N: broedplaats voor samenwerking in high tech business
Geplaatst op 9 oktober 2017

Gebouw N: broedplaats voor samenwerking in high tech business

In juni van dit jaar is het markante Gebouw N op de locatie van Thales gekocht door HMO, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel. HMO is een 100% deelneming van de provincie Overijssel. HMO is in 2009 opgericht door de provincie om een impuls te geven aan de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. In 2016 is de opdracht van HMO verbreed naar de verbetering van alle typen werklocaties in Overijssel: bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden.


De provincie Overijssel beschouwt het HTSP, het High Tech Systems Park, in Hengelo als één van de drie toplocaties in Twente die nodig zijn in de verdere positionering van Twente als gespecialiseerde High Tech Systems & Materials regio. Begin 2015 heeft de provincie Overijssel besloten de verdere ontwikkeling van het HTSP middels inzet van HMO te stimuleren. Eerder was HMO al intensief betrokken bij de nieuwbouw van Norma, gelegen naast Thales en in 2012 in gebruik genomen. Ook aan de komst van Opra Turbines, dat net haar deuren op het HTSP heeft geopend, heeft HMO meegewerkt.


Rode draad in de ontwikkeling van Gebouw N is bijdragen aan groei (van de bedrijven) door samenwerking. Doel is een zakelijk en sociaal klimaat te creëren waarin bedrijven elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten en worden gestimuleerd om met elkaar hun business en bedrijfsvoering te versterken. De inrichting van het gebouw zal ontmoeting en samenwerking ten volle faciliteren, door open en inspirerende werk- en vergaderplekken en voorzieningen die door alle huurders kunnen worden gebruikt. Zo zal een lab voor virtual reality worden gerealiseerd. Als eerste huurder voor Gebouw N treedt de Coöperatie HTSP toe, het samenwerkingsverband van de bedrijven die nu al op het park zijn gevestigd. Naast Thales zijn dat HP Valves, Opra, Parthian en Deon. De Coöperatie heeft tot doel om de fysieke kwaliteit van het terrein op orde te houden en om de samenwerking tussen de bedrijven te versterken.


HTSP en HMO werken samen aan een stimuleringsprogramma om de connecties tussen bedrijven te bevorderen. Dit programma zal een groot aantal regelmatig terugkerende activiteiten kennen op het vlak van business, human resource management, kenniscirculatie, opleidingen en techniek. Ontmoeting, inspiratie en innovatie zijn de verbindende thema’s. Zo worden maandelijks CEO-lunches georganiseerd, bundelen P&O-ers in Gebouw N hun activiteiten op het vlak van werving en selectie en werken technische teams van de diverse bedrijven samen aan de vraagstukken die ze afzonderlijk hebben ingebracht. In combinatie met aantrekkelijke facilitaire voorzieningen en flexibele werkplekken ontstaat interessante reuring en dynamiek.


Bedrijven die interesse hebben voor vestiging in Gebouw N kunnen zich bij HMO melden via www.gebouw-n.nl/  

Sponsoren