Informatieplicht energiebesparing
Geplaatst op 20 juni 2019

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 (aard)gas per jaar? Dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarmee heeft u er naast de energiebesparingsverplichting vanaf 2019 ook een informatieplicht bij.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Dit houdt in dat u elke vier jaar via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rapport moet insturen, waarin u aantoont dat u alle erkende energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak heeft doorgevoerd. De overheid gaat hier vervolgens op handhaven, waarbij sancties opgelegd kunnen worden.

U heeft nog tot uiterlijk 1 juli 2019 om uw eerste rapport voor de informatieplicht bij de RVO uit te brengen. 

WATT kan u helpen

Om energiebesparing voor bedrijven wat gemakkelijker te maken, is voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende MaatregelenLijst’ (EML) opgesteld. Als u alle erkende maatregelen doorvoert die op jouw bedrijf van toepassing zijn, voldoet u automatisch aan de energiebesparingsverplichting.

Op de website wattjemoetweten.nl kunt u meer informatie vinden over de Informatieplicht Energiebesparing.

MKB-Nederland werkt samen met branche- en regionale organisaties om bedrijven te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing. Wilt u weten wat zij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met de organisatie die uw branch of regio vertegenwoordigt.

N.B.: Als u verplicht bent om een EED-audit uit te voeren, dan heeft u iets langer de tijd om uw rapport in te dienen: namelijk tot 5 december 2019.

Sponsoren